Teatermuseet

Utställningarna är öppna
ti−sö kl. 11−18, ons kl. 11−20
Avvikande öppettider
Inträdesavgifter 5/8 eur
Kabelfabriken Tallbergsgatan 1 G, 00180 Helsingfors
Tel. 040 1922 300