Teatterimuseo

3D-digitointihankkeen mallit julkaistu

02.06.2021

Teatterimuseossa toteutettiin vuoden 2020 aikana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema tanssipukujen 3D-digitointihanke. Hankkeessa haluttiin tuottaa tietoa ja kokemuksia näyttämöpukujen mallintamisesta ja selvittää, mikä tekniikka tuottaisi tarpeeksi hyvää laatua sekä näyttely- että tutkimuskäyttöön. Hankkeessa 3D-digitointi teetettiin ulkopuolisena työnä.

Hankkeen selvityksissä parhaiten pukujen mallintamiseen sopivaksi menetelmäksi valikoitui fotogrammetria, eli valokuviin perustuva mallintamistekniikka. Mallintamispalveluita tarjoava yritys Ninma Oy mallinsi hankkeessa 13 Teatterimuseon kokoelmien tanssipukua 1920-luvun balettipuvuista 2000-luvun nykytanssin asuihin.

Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittaamisen ja mallintamisen instituutti MeMo:ssa testattiin näyttämöpuvun 3D-digitoimista myös strukturoidun valon skannerilla sekä laserkeilaimella. Nämä tekniikat eivät kuitenkaan toistaiseksi soveltuneet näyttämöpukujen kaltaisen aineiston mallintamiseen.

Teatterimuseon 3D-mallit on julkaistu museoiden ja kulttuurilaitosten yleisesti käyttämällä Sketchfab-alustalla. Sketchfabissa puvuista on nähtävissä nopeasti latautuva matalaresoluutiomalli ja suurempi korkearesoluutiomalli, jossa yksityiskohtia näkee paremmin. Mallien yhteydessä kerrotaan esitysten perustiedot. Matalaresoluutiomalleihin vietiin tietoja ja aineistoja myös lisätietoikkunoihin. Malleista kolme julkaistiin ladattavaksi Creative Commons Nimeä ‑lisenssillä. CC-lisensoinnein malleja voidaan avataan lisää sen mukaan kuin oikeudenhaltijat antavat lupia.

Hankkeen lopputuloksena syntyneet mallinnukset ylittivät Teatterimuseolla odotukset. Etukäteen haasteelliseksi tiedetyt elementit toistuvat paremmin kuin oli ajateltu, ja pukujen kankaiden materiaaleja ja yksityiskohtia pääsee tarkastelemaan hyvin. Myös pukujen muotojen monet ulottuvuudet toistuvat malleissa hyvin.

Teatterimuseon pukumallinnukset toimivat muillekin museoille ja kulttuurilaitoksille rohkaisevana esimerkkinä siitä, että haasteellisista esineistä ja tekstiileistä voi saada laadukkaita malleja.

Lisää hankkeesta: 3D-malleja Teatterimuseon tanssipuvuista

Teatterimuseon Sketchfab-tili: https://sketchfab.com/Theatre_Museum

Hankeraportti (pdf): Tanssipukujen 3D-digitointihanke Teatterimuseossa

Lisätietoja:
Inka Keränen, kokoelma-assistentti
(inka.keranen@teatterimuseo.fi)

 

Haku