Teatterimuseo

Camp! Taipuisaa teatteria

Vuonna 2009 museossa nähtyyn erikoisnäyttelyyn Camp! Ravintola Sateenkaaren unelmia liittyvä verkkojulkaisu haluaa kyseenalaistaa sitä, keiden äänet teatterihistoriassa kuuluvat, keiden kuvat näkyvät. Teatteri on yksi niistä areenoista, joilla tietoisesti tai tiedostamatta käydään neuvotteluja ja taisteluja sukupuolesta/sukupuolista ja niitä koskevasta käsitteistöstä.

Campin kautta teatteria lähestyvässä julkaisussa mennään vallitsevan kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän ja korkea–matala -arvostusjärjestelmän taakse katsomaan esittävien taiteiden ilmiöitä, tekijöitä ja esityksiä, joissa ei liikutakaan heteronormatiivisuuden tiukkojen sukupuolirajojen sisällä vaan ollaan liukuvissa ja liudentuvissa identiteeteissä. Jill Dolania ja Sue-Ellen Casea mukaillen teatteri voidaan nähdä laboratoriona, joka kyseenalaistaa ei pelkästään teatterin ja naisen representaation koneiston, vaan sukupuoliteknologian.

Camp! Taipuisaa teatteria -verkkojulkaisussa kartoitetaan campin käsitehistoriaa ja esitellään campin käsitteellistämisen tapoja (Harri Kalha), pohditaan campin pitkään kiisteltyä suhdetta ”hameväkeen” ja feministiseen perinteeseen (Livia Hekanaho), tarkastellaan Kaarola Avellanin näyttämöllistä housurooliutta ja hänen suhdettaan diiva-kulttuuriin (Anna Thuring) sekä pohditaan Emil Nervanderin ja Kaarlo Bergbomin ystävyyttä ja heidän maisemiaan 1860-luvun tilanteessa (Pentti Paavolainen). Lisäksi kurkistetaan suomalaisen teatterihistorian kaappiin (Hanna Helavuori).
 

Lataa julkaisu

 

Verkkojulkaisun kirjoittajat:
FT Harri Kalha, visuaalisen kulttuurin tutkija ja Helsingin yliopiston dosentti
FT Pia Livia Hekanaho, psykoanalyyttisen ja sukupuolisen kirjallisuuden dosentti
FT Pentti Paavolainen, teatteritieteen dosentti
FT Anna Thuring, vieraileva tutkija, Teak
Hanna-Leena Helavuori, museonjohtaja, Teatterimuseo

Tuotanto Teatterimuseo 2009

Haku