Teatterimuseo

Hackathon minikoossa

15.09.2017

Kokemuksia Creative Museum projektista

Suomen museoliiton P.S.-Blogin tuoreessa postauksessa pohdittiin juuri päätökseen tullutta Creative Museum -hanketta. Tässä on hyvä sauma muistella meidän viimevuotista Maker-in-Residence -kokemustamme, joka oli osa tuota hanketta. Teksti on julkaistu aikaisemmin Teatterimuseon vuoden 2016 toimintakertomuksessa.

Teatterimuseo ja Suomen valokuvataiteen museo osallistuivat kansainväliseen Maker-in-Residence ohjelmaan syksyllä 2016 emännöimällä brittitaiteilija Leila Johnstonin residenssijakson. Ohjelman organisoi The Creative Museum projekti, joka toi Kaapelitehtaalle myös konferenssinsa.

The Creative Museum on EU-projekti, jossa kartoitetaan ja kehitetään museoissa käytettyjä luovia toimintatapoja. Erityisesti painotetaan digitaaliteknologian avaamia mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön museoiden ja muiden toimijoiden välillä. Kiinnostavana yhteistyötahona projektissa nähdään esimerkiksi maker-yhteisöt. Teatterimuseossa maker-käsite oli tässä yhteydessä uusi. Aiheeseen perehtyneen Heikki Pullon mukaan ”maker-kulttuuri on 2000-luvulla syntynyt itse tekemisen alakulttuuri, jossa hyödynnetään ennakkoluulottomasti kehittynyttä teknologiaa, avoimia työtiloja sekä kansainvälistä virtuaalista ja fyysistä yhteisöä”. Uudet teknologiat herättivät kiinnostusta Teatterimuseossa ja valokuvataiteen museossa, ja kummastakin lähetettiin hakemus residenssiohjelmaan. Ohjelman koordinaattorit ehdottivat yhteisresidenssiä, ja se sopi hyvin.

Kesäkuussa projekti järjesti kummankin museon tiloissa tapahtuman Creative Museum – a Gamified Conference for Makers, Museums and Independent Minds. Konferenssi toi yhteen museoalan ja maker-kentän. Alustajia ja työpajojen vetäjiä oli eri maista, ja pajoissa menetelmät ulottuivat piirtämisestä yksinkertaisien robottien rakentamiseen.

Maker-in-Residence ohjelman valmistelut alkoivat museoissa jo tammikuussa. Yhteistyömuseoita ohjelmassa oli Suomen lisäksi Norjasta, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Kroatiasta ja Irlannista. Teatterimuseon ja valokuvataiteen museon residenssissä oli alun perin tarkoitus toteuttaa pienimuotoinen hackathon. Pohjatyönä käytiin tutustumassa Aalto Media Factoryn tiloissa järjestettyyn Hack4FI – Hack your heritage hackathoniin. Maker-hakijoiden joukossa ei kuitenkaan ollut hackathoneihin suuntautuneita henkilöitä. Suunnitelmia muokattiin avoimemmiksi, ja sopivimmaksi hakijaksi osoittautui teknologiaa ja taidetta yhdistelevä Leila Johnston.

Ideoita kehiteltiin Leila Johnstonin kanssa etänä, ja residenssi toteutettiin 27.9.–9.10.2016. Johnston työskenteli kummankin museon tiloissa yhden viikon, mutta kummankin viikon aikana järjestettiin yhteisiä tapahtumia. Museokentän työntekijöille ja paikallisille makereille järjestettiin aamukahvitilaisuus, jossa oli mahdollisuus tutustua, kuulla makereiden projekteista ja saada innoitusta yhteistyöhön. Kaapelitehtaan museoiden perhepäivään Johnston toteutti työpajakokonaisuuden, jossa sai askarrella LED-silmäisen käsinuken ja liikkuvan minirobotin, kokeilla piirustusrobotin toimintaa ja olla 3D-skannattavana. Teknisen välineistön Johnston oli tuonut mukanaan. Ruoholahden kansainvälisen koulun oppilaiden kanssa hän keskusteli työstään.

Tapahtumien välillä Johnston teki digitaalisia kokeiluja hyödyntäen esimerkiksi kummankin museon valokuvia. Lisäksi hän tapasi maker-yhteisön jäseniä ja Kaapelitehtaan toimijoita. Residenssin kulkua ja työn tuloksia saattoi seurata päivä päivältä Johnstonin blogista, joka on verkossa vapaasti tutustuttavissa edelleen. Blogissa on myös podcastit aamukahvitilaisuudesta ja helsinkiläisen maker-yhteisön avoimen ovien päivästä.

Maker-residenssimme oli lopulta kuin hackathon minikoossa: maker toi museoon uusia näkökulmia, tutustutti meidät paikalliseen maker-kenttään ja käytti aineistojamme luovalla tavalla. Digitaaliset kokeilut ja kokoelmien uudenlainen käyttö jäivät muhittumaan tulevaisuuden varalle.

Eeva, arkistonhoitaja

Lisätietoa
Leila Johnstonin blogi residenssijaksosta: http://hackinghelsinki.tumblr.com/
Leila Johnstonin muu toiminta: http://finalbullet.com/ ja Twitter & Instagram nimellä @hackcircus
The Creative Museum projekti: http://www.museoliitto.fi/index.php?k=11972 ja http://creative-museum.net/
Pullo, Heikki. Tekemisen meininki: Suomalainen maker-kulttuuri. Pro gradu. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Käsityökasvatus. 2015. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015091411578

 

Haku