Teatterimuseo

Kansainvälistä yhteistyötä maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukemisessa

10.12.2021

Teatterimuseo on mukana kaksivuotisessa Erasmus+-rahoitteisessa hankkeessa, joka tuo yhteen toimijat eri puolilta Eurooppaa luomaan uudenlaisia malleja maahanmuuttajatoimintaan. Projektissa kootaan ja testataan luovia työpajamalleja maahanmuuttajanaisten itsetuntemuksen, itseluottamuksen, kielitaidon ja työnhakutaitojen kohentamiseen kotoutumisprosessin tueksi.

Suomi edustaa projektissa Pohjois-Eurooppaa. Länsi-Eurooppaa edustaa projektin pääjärjestäjä Saksa, Etelä-Eurooppaa Italia ja Itä-Eurooppaa Slovenia. Kaikissa projektin maissa on paitsi erilaiset kulttuurit, myös hyvin erilaiset tilanteet maahanmuuttajien määrän ja kotouttamistoiminnan suhteen. Kaikille maille on kuitenkin yhteistä se, että maahanmuuttajanaiset työllistyvät huomattavasti heikommin kuin maahanmuuttajamiehet ja jäävät helpommin yhteiskunnan ulkopuolelle mm. kielitaidon puutteen vuoksi. Kaikille maille yhteinen päämäärä on siis maahanmuuttajanaisten voimaannuttaminen.

Jokainen maista toteuttaa työpajojen luovia osuuksia omista lähtökohdistaan ja omilla painotuksillaan. Kaikki maat soveltavat kuitenkin toiminnassa muiden maiden taiteilijoiden kehittämiä keinoja, joita testasimme ja opetimme toisillemme kokoontumisessa Saksan Düsseldorfissa elokuussa 2021. Teatterimuseon työpajoissa lähtökohta on luonnollisestikin teatteripedagoginen ja käytämme paljon improvisaation keinoja.

Projektiin on kuulunut paljon uuden oppimista maahanmuuttajanaisten tilanteesta Suomessa ja muualla Euroopassa, miten maahanmuuttoprosessi yleensä toimii ja millaisia virallisia ja epävirallisia toimijoita kentällä on. Olemme myös oppineet maahanmuuttajatyön haasteista niin kuulemalla muiden toimijoiden kokemuksia, kuin kokemalla itse haasteita ryhmän kokoamisessa korona-aikana. Tärkeimpänä kaikesta olemme kuulleet maahanmuuttajien omia kokemuksia ja henkilökohtaisia haasteita oppimateriaalien ja seminaarien kautta. Tällä saralla opimme varmasti vielä lisää pajojen käynnistyttyä. Syksyn 2021 aikana olemme taustatutkimuksen lisäksi koostaneet omat työpajasisältömme, ja kevätkaudella 2022 pääsemme testaamaan pajoja käytännössä.

Työpajoista kerättyjen palautteiden perusteella maat kokoavat pajatoiminnoista menetelmäoppaan, jonka avulla pajasisältöjä voidaan jatkossa toteuttaa maahanmuuttajatoiminnassa. Menetelmäopas tullaan julkaisemaan alkuvuodesta 2023.

Liisa Kupari, projektikoordinaattori, CreativeFEM-Power-hanke

 

Mukana CreativeFEM-Power -hankkeessa ovat
Sophia :: Akademie (Saksa), www.sophia-akademie.de
Drustvo DISORA (Slovenia), https://disora.org
Eurocultura (Italia), www.eurocultura.it

Lisätiedot:
Heini Räsänen, museolehtori, heini.r@teatterimuseo.fi
Milla Kortemaa, teatteripedagogi, milla.kortemaa@teatterimuseo.fi
Liisa Kupari, projektikoordinaattori, liisa.kupari@teatterimuseo.fi

Haku