Teatterimuseo

Kivi kääntyy -verkkojulkaisu

Kuka oli Aleksis Kivi ja mitä me hänestä tiedämme?

Edelleen vallitsevin mielikuva Kivestä on kuva sairaalloisesta ja väärinymmärretystä, liian nuorena menehtyneestä kirjailijasta, kansan syvimpien tuntojen tulkitsijasta. Uudemmissa tutkimuksissa on avautunut erilaisia ja ristiriitaisiakin näkökulmia Kiveen. Näyttelyssä ja siihen liittyvässä julkaisussa Teatterimuseo päivittää Aleksis Kiven ja hänen tuotantonsa suhteessa nykyaikaan. Aleksis Kivi oli lahjakas, määrätietoinen, sivistynyt ja aikaansa seuraava kirjailija, joka ehti runsaassa kymmenessä vuodessa kirjoittaa laajan ja monipuolisen tuotannon. Kiven tekstejä esitetään jatkuvasti suomalaisilla näyttämöillä. Tänäkin päivänä Aleksis Kiven kuva ihmisestä on tunnistettava ja tosi.

Osana näyttelyä Teatterimuseo tuotti julkaisun, johon on koottu viisi artikkelia kirjoittajilta, joille kaikille Kivi on läheinen, mutta joilla kaikilla on häneen hyvin erilainen kytkös. Näyttelyjulkaisu julkistettiin avajaisissa 10.10.2018. Verkkojulkaisun kautta nämä kiinnostavat artikkelit tuodaan yhä useamman kiinnostuneen saataville. Julkaisusta löytyy myös lyhennelmät kaikista Kiven näytelmistä sekä muuta näyttelyssä ollutta aineistoa.

Vesa Tapio Valo on tutustunut Kiveen ennen kaikkea ohjaajan ja kirjailijan ominaisuudessa. Hän pohtii Kiven persoonaa luovana henkilönä 1800-luvun Suomessa ja nostaa esiin teemoja, jotka ovat vaikuttaneet myös hänen omaan näyttämösovitukseensa.

Riitta Pohjola-Skarp on kirjallisuudentutkija, joka muun muassa on tutkinut kansainvälisiä vaikutteita suomalaisessa kirjallisuudessa. Nyt hän tarkastelee Kiven tuotantoa eurooppalaisessa kirjallisuuskentässä ja nostaa esiin keskeisiä taustavaikuttajia Kiven teksteissä.

Pentti Paavolainen on tutkinut lähes koko uransa suomalaista teatteria ja erityisesti Kaarlo Bergbomia. Hän kytkee Kiven oman aikansa teatteriin ja luo katsauksen Seitsemän veljeksen esitysperinteeseen.

Pekka Niemelä on biologi ja metsätutkija, joka aiemminkin on tarkastellut taiteilijoiden ja kirjailijoiden luontosuhdetta ja sen merkitystä heidän tuotantoonsa. Artikkelissaan hän johdattaa meitä siihen metsään, joka toimi Kiven keskeisenä inspiraation lähteenä.
 

Lataa julkaisu


KIVI KÄÄNTYY
Teatterimuseon verkkojulkaisuja 5
© Kirjoittajat 2018
Toimitus: Raija-Liisa Seilo
Kuvatoimitus: Pälvi Laine
Taitto: Ilona Kemppainen
Julkaisija Teatterimuseo, 2019
ISBN 978-952-67846-4-9 (pdf)
ISSN 2669-8900

Kivi kääntyy on julkaistu myös ruotsinkielisenä!

Haku