Teatterimuseo

Lahjoitukset

Teatterimuseo vastaanottaa aineistolahjoituksia esimerkiksi esittävien taiteiden kentän instituutioilta ja ryhmiltä, järjestöiltä sekä yksityishenkilöiltä. Museo keskittyy kotimaisen ammattimaisen teatterin, tanssin, oopperan, sirkuksen ja esitystaiteen tallentamiseen. Lahjoitusten vastaanotto perustuu museon kokoelmapolitiikkaan. Museo ei vastaanota kaikkea tarjottua aineistoa.

Ohjeet aineistojen lahjoittamiseen

Esinekokoelmat

Teatterimuseo vastaanottaa esittäviin taiteisiin liittyviä esinelahjoituksia. Lahjoituksen sisällöstä neuvotellaan lahjoittajan kanssa. Vastaanottopäätökseen vaikuttaa esineiden soveltuvuus museon kokoelmaan: niiden merkittävyys esittävän taiteen historialle ja se, onko kokoelmissa ennestään vastaavanlaisia esineitä. Kokoelmaan otetaan vain suomalaisten ammattilaisryhmien toimintaan liittyvää aineistoa. Soveltuvat esineet liitetään osaksi museon esinekokoelmia. Ylimääräiset esineet voidaan lahjoittajan niin toivoessa palauttaa lahjoittajalle tai liittää lahjoittajan suostumuksella Teatterimuseon käyttökokoelmiin.

Esineistön lahjoituksia koskevat tiedustelut:
Amanuenssi Sanna Brander
etunimi.sukunimi@teatterimuseo.fi
040 1922 307

Arkisto

Teatterimuseon arkisto ottaa vastaan esittäviin taiteisiin, ensisijaisesti maamme ammattimaiseen teatteriin, tanssiin, oopperaan, sirkukseen ja esitystaiteeseen liittyviä aineistoja. Aineistolahjoituksista sovitaan aina etukäteen arkistonhoitajan kanssa. Jaamme alan tallennusvastuun useiden muiden muistiorganisaatioiden kanssa, ja tarvittaessa ohjaamme lahjoittajan ottamaan yhteyttä toiseen museoon tai arkistoon. Lahjoitusten yhteydessä sovitaan aineistojen käyttöoikeuksista.

Käsiohjelmat ja julisteet

Käsiohjelma- ja julistelahjoituksia otetaan vastaan sekä teattereilta/ryhmiltä että yksityishenkilöiltä. Lahjoitetut aineistot liitetään osaksi arkiston käsiohjelma- ja julistekokoelmaa. Kokoelmassa jo olevat tai siihen soveltumattomat aineistot poistetaan. Kokoelmaan otetaan pääsääntöisesti kotimaisten ammattilaisesitysten materiaaleja. Poikkeuksista sovitaan etukäteen lahjoitusvaiheessa.

Valokuvat

Kotimaisiin ammattilaisesityksiin liittyviä valokuvia otetaan vastaan myös erillään henkilö- ja yhteisöarkistolahjoituksista. Lahjoituksesta sovitaan etukäteen, ja samalla keskustellaan, olisiko luovutusta hyvä valmistella jollain tavalla.

Henkilöarkistot

Teatterimuseon arkistoon voi tarjota esittävien taiteiden ammattilaisten arkistoaineistoja. Arkistonhoitaja tutustuu aineistoihin, ja tämän jälkeen päätetään aineistojen vastaanottamisesta. Lahjoittaja voidaan myös ohjata ottamaan yhteyttä toiseen muistiorganisaatioon. Mikäli aineistot vastaanotetaan Teatterimuseon arkistoon, arkistonhoitaja neuvoo, millä tavalla luovutusta tulisi valmistella.

Järjestöjen ja teattereiden arkistot

Teatterimuseon arkistoon voi tarjota ensisijaisesti maamme ammattimaisiin esittäviiin taiteisiin liittyviä yhteisöarkistoja. Nykyisellään Teatterimuseon arkistossa on useiden alan keskeisten järjestöjen sekä tiettyjen teattereiden ja tanssiryhmien vanhat arkistot. Erityisesti teattereiden ja tanssiryhmien vanhoja arkistoja on kuitenkin myös muissa muistiorganisaatioissa. Arkistonhoitajan kanssa keskustellaan, onko kyseinen arkisto parasta sijoittaa Teatterimuseoon vai johonkin muuhun muistiorganisaatioon. Mikäli yhteisöarkisto vastaanotetaan Teatterimuseoon, arkistonhoitaja tutustuu aineistoon etukäteen ja neuvoo, millä tavalla luovutusta tulisi valmistella. Luovutettavan arkiston tulisi olla järjestetty ja luetteloitu. Mahdollisesta arkistolahjoituksesta on tärkeä ottaa yhteyttä hyvissä ajoin.

Arkistoaineiston lahjoituksia koskevat tiedustelut:
Arkistonhoitaja Eeva Mustonen
etunimi.sukunimi@teatterimuseo.fi
040 1922 308

Haku