Teatterimuseo

Luukku 4

Teatterimuseosäätiön hallituksen ensimmäinen pöytäkirja

Tammikuussa 2012 valokiilassa on asiakirja Teatterimuseon alkuvaiheista. Tämä pöytäkirja on Helsingin teatterimuseosäätiön hallituksen ensimmäisestä kokouksesta, joka pidettiin Helsingin kaupungintalossa 20.11.1962. Säätiön ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana professori T.I. Wuorenrinne, varapuheenjohtajana professori Arvi Kivimaa ja jäseninä dosentti Ester-Margaret von Frenckell, maisteri Hulda Kontturi, sosiaalipäällikkö Kalle Koponen, näyttelijä Jalmari Rinne ja maisteri Verneri Veistäjä.
 

pöytäkirja1961ekasivu


Kokouksessa keskusteltiin museon esimiehen ja muiden toimihenkilöiden palkkaamisesta, toimitiloista ja niiden kalustamisesta, toimintasuunnitelmasta ja toiminnan käynnistämisestä sekä nimenkirjoitusoikeuksista ym. virallisista asioista. Moni asia jäi vielä pöydälle, mutta hallitus teki kaupunginhallitukselle esityksen 2 500 000 vanhan markan toiminta-avustuksesta vuodelle 1963. (Avustusta myönnettiin 25 000 nykymarkkaa, rahauudistus kun leikkasi nollia pois.) Lue koko pöytäkirja pdf-versiona täältä.

Museon toiminta sai alkunsa vuonna 1962 Helsingin kaupungin perustettua Helsingin teatterimuseosäätiön lahjana 90-vuotiaalle suomalaiselle teatterille. Työtä museon kokoelmien hyväksi oli tehty jo 1940-luvulta alkaen Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton perustaman teatterimuseojaoston toimesta. Jaosto keräsi sodan ja romunkeräystoiminnan jaloista talteen näyttämötaiteen kehitystä valottavaa esineistöä. Tämä aineisto loi museon kokoelmien perustan yhdessä Suomen Kansallisteatterin lahjoittaman 45 puvun ja Kaarlo Bergbomin satavuotisnäyttelyyn vuonna 1943 kerätyn Suomalaisen Teatterin alkuvaiheisiin liittyvän esineistön kanssa.

Teatterimuseon varsinaiselle syntymäpäivälle on monta vaihtoehtoa: Helsingin kaupunginvaltuusto päätti säätiön perustamisesta 20.6.1962. Kaupunginhallitus allekirjoitti säädekirjan ja haki oikeusministeriöltä lupaa säätiön perustamiseen 28.6.1962. Oikeusministeriön lupa saatiin 22.8.1962. Säätiörekisteriin Helsingin teatterimuseosäätiö merkittiin 20.12.1962. Lisäksi on edustajiston ja hallituksen järjestäytymiskokouksia sekä päivä, jolloin ensimmäinen työntekijä, sivutoiminen esimies aloitti työnsä (1. joulukuuta, hänen tehtävänään oli museon toiminnan käynnistämisen lisäksi mm. kokoelmien luettelointi.) Voimme siis juhlia tasavuosia vielä moneen kertaan!

Alkuvaiheessa Helsingin teatterimuseon tarkoitus oli kerätä kokoelmiinsa pääkaupungin teatteritoimintaa koskevaa aineistoa. Museo oli kuitenkin käytännössä jo pitkään tallentanut kokoelmiinsa koko suomalaisen teatterin perintöä, kun Helsingin teatterimuseosäätiö muutettiin sääntömuutoksella Teatterimuseon säätiöksi vuonna 1992. Tuolloin Helsinki jäi pois myös Teatterimuseon nimestä. Valtakunnalliseksi erikoismuseoksi Teatterimuseo nimettiin vuonna 1994.

Teatterimuseon vahvuus ja elinvoima on alusta alkaen ollut erikoisalansa ammattikentän tuki ja sitoumus yhteistyöhön työnsä jäljen vaalijoiden kanssa. Teatterilla on Suomessa ollut erityinen merkityksensä kansakunnan identiteetin luojana ja osana kulttuurimme kehitystä. Suomen tiheä teatteriverkko, ammattiteattereiden ja ammatillisten ryhmien suuri lukumäärä, suhteellisesti korkeat katsojaluvut, yhteiskunnan tuki ja teatteriharrastuksen laajuus kertovat taiteenalan merkityksestä.

Haku