Teatterimuseo

Pukusuunnittelijoiden hiljainen tieto talteen

13.02.2020

Teatterimuseossa juhlistettiin tammikuun lopussa pukusuunnittelijoiden haastattelusarjan valmistumista. Museon ja pukusuunnittelija Merja Levon yhteisessä hankkeessa haastateltiin 19 pukusuunnittelijaa, joista valtaosa aloitti uransa 1970-luvulla tai 1980-luvun alkupuolella. Haastateltavat ovat työskennelleet teatterin, oopperan, tanssin, sirkuksen, elokuvan ja television parissa. Haastatteluissa kartoitettiin monipuolisesti kunkin suunnittelijan uraa omine painopisteineen.

Haastatteluideaa Teatterimuseolle ehdottaneen Merja Levon lähtökohtana oli saada talteen pukusuunnittelijoiden naisvaltaisen ammattikunnan hiljaista tietoa, jota haastateltavien sukupolvella on lähes viidenkymmenen vuoden ajalta. Tämä sukupolvi on ollut vakiinnuttamassa alaa ja sen käytäntöjä, vahvistamassa pukusuunnittelijoiden ammatillista asemaa, luomassa alan koulutusta sekä kehittämässä pukusuunnittelua ilmaisukeinona.

Haastateltavat valittiin yhdessä, ja haastattelijana toimi Merja Levo. Haastattelut videoitiin, ja aineistoa kertyi noin 60 tuntia. Tallenteet, haastattelujen tiivistelmät ja haastateltavien ansioluettelot on arkistoitu Teatterimuseoon. Osa pukusuunnittelijoista lahjoitti projektin yhteydessä omia aineistojaan museon kokoelmiin.

Hanketta tukivat Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan taidetoimikunta.

Haastateltavat:
Riina Ahonen, Riitta Anttonen-Palo, Leila Jäntti, Anna Kontek, Samppa Lahdenperä, Marjukka Larsson, Merja Levo (haastattelijana Sanna Brander), Kirsi Manninen, Marjatta Nissinen, Satu-Marja Nygren, Marja Uusitalo, Pirjo Valinen, Riitta Raunio, Mirjami Saarni, Sari Salmela, Maria Salminen, Päivi Tiura, Irmeli Toivanen, Carmela Wager.

Haastatteluissa käsitellyt aiheet:
-    Oma tausta ja kiinnostuksen herääminen pukusuunnitteluun/taiteisiin.
-    Ammatilliset opinnot eri vaiheissa, kotimaassa ja ulkomailla.
-    Ammatillinen työskentely kiinnitettynä pukusuunnittelijana ja/tai freelancerina, suunnittelutöiden määrä ja luonne, vaikuttamismahdollisuus työyhteisössä, muutokset alalla uran aikana.
-    Yhteistyö muiden teatterin ammattilaisten kanssa.
-    Suunnittelun ja valmistamisen prosessi tekstistä/ideasta puvuksi. Työskentelyprosessin eri vaiheiden avaaminen esimerkkiproduktioiden luonnosten ja valokuvien avulla.
-    Oma käsiala ja tyyli sekä niiden muutokset, itselle tärkeät produktiot.
-    Suunnitteluprosessin eroja ja painotuksia esittävien taiteiden eri alueilla sekä elokuva- ja tv-työssä.
-    Digitaalisuuden merkitys omassa työskentelyssä.
-    Pukujen uusiokäyttö, suunnittelijan oikeudet.
-    Pukusuunnittelun arvostus ja asema.
-    Oma muu suunnittelutyö, opetustyö ja järjestötoiminta sekä oma muu ammatillinen toiminta.
-    Oman uran arviointia ja tulevaisuudennäkymiä.
-    Työn, perheen ja harrastusten yhdistäminen, oma jaksaminen.
-    Esittävien taiteiden merkitys itselle ja yhteiskunnallisesti.
-    Pukusuunnittelun ja näyttämöpuvun tulevaisuus.

Projektin aineistot ovat tutkittavissa Teatterimuseon tutkijasalissa.

Lisätiedot ja tutkijasalivaraukset: Pälvi Laine p. 040 1922 309, tietopalvelu@teatterimuseo.fi

 

Haku