Teatterimuseo

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tietosuojalain ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Teatterimuseo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 / 73, 00180 Helsinki
Y-tunnus 0222620-6

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Ilona Kemppainen, tiedottaja, ilona.kemppainen@teatterimuseo.fi

Rekisterin nimi
Teatterimuseon uutiskirjeen tilaajarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Teatterimuseon uutiskirjeen toimittaminen sen tilanneille.

Henkilötietojen käsittelyn peruste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6. artikla)

A) Rekisteröity henkilö on tilannut uutiskirjeen joko Teatterimuseon verkkolomakkeella, sähköpostitse tai paikan päällä museossa tai tapahtumassa, jossa museo on mukana. Sovellettava lainmukainen peruste henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn antama suostumus. (EU:n tietosuoja-asetus, 6. artikla, kohta 1, a).

Suostumus on voimassa kunnes rekisteröity peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai uutiskirjeiden lähettäminen lopetetaan. Tilaus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Kun rekisteröity peruuttaa tilauksen tai kun uutiskirjeiden lähettäminen lopetetaan, henkilötiedot tuhotaan.

B) Uutiskirje lähetetään myös Teatterimuseon hallinnon elimissä toimiville sekä sidosryhmien jäsenille. Tällöin henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisen kannalta (EU:n tietosuoja-asetus, 6. artikla, kohta 1, e) sekä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteutumisen edistämisen kannalta (EU:n tietosuoja-asetus, 6. artikla, kohta 1, f). Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää uutiskirjeen lähettäminen, jolloin tiedot tuhotaan.

Rekisterin sisältämät tiedot

Etunimi, sukunimi
Sähköpostiosoite

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity antaa tiedot tilatessaan uutiskirjeen (A). Tietoja kerätään Teatterimuseon omassa toiminnassa (B).

Tietojen luovutus

Uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön paitsi tietokannan säilytyksen ja uutiskirjeen välittämisen osalta:

Henkilötiedot säilytetään suomalaisen Gruppo Software Oy:n (Y-tunnus: 2190176-4) toimittamassa kontaktienhallintajärjestelmä Gruppossa. Gruppo Software toimii henkilötietojen käsittelijänä tiedon säilyttämisen osalta. Tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevassa palvelinsalissa, jonne on pääsy vain palvelinsalin teknisellä ylläpitohenkilökunnalla.

Uutiskirjepalvelun toimittaa hyvämaineinen toimija Campaign Monitor (Australia), jonka palvelu heidän ilmoituksensa mukaan vastaa EU:n henkilötietojen säilyttämisestä annettuja määräyksiä. Campaign Monitor ei luovuta tietoja ulkopuolisille, eikä itse käytä tietoja muuten kuin Teatterimuseon itsensä määrittelemien sähköpostiviestien välittämiseen.

Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän sekä Gruppo Software Oy:n tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisteriä ei ylläpidetä manuaalisessa muodossa. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
 

Haku