Teatterimuseo

Säätöä-menetelmäopas

Säätöä-menetelmäopas antaa museoille avaimia erityisryhmän kohtaamiseen

Säätöä-menetelmäopas tarjoaa museoille työkaluja aistisäätelyn vaikeuksien huomioimiseen näyttelytoiminnassa ja yleisötyössä. Menetelmäopas on Teatterimuseon koordinoiman Roll over -hankkeen päätepiste. Hankkeessa selvitettiin keinoja edistää aistitiedon käsittelyn vaikeuksien kanssa elävien lasten ja aikuisten hyvää ja miellyttävää kulttuurikokemusta.

Säätöä-menetelmäoppaassa esitellään lukuisia konkreettisia vinkkejä ja toimenpiteitä, joiden avulla museoiden näyttely- ja yleisötyöntekijät voivat huomioida aistiärsykkeitä tavallista herkemmin kokevat kävijät. Tutkimuksen mukaan jopa joka kuudes meistä saattaa kokea arjessaan aistitiedon käsittelyn tai aistisäätelyn vaikeuksia. Toisten toimintakykyä tämä ominaisuus ei juuri haittaa, mutta joillekin se on rajoite, joka estää heitä toimimasta ja osallistumasta yhteiskuntaan haluamallaan tavalla. Esimerkiksi museokäynti saattaa jäädä haaveeksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Roll over -hankkeen ja oppaan toteuttivat Teatterimuseo ja Alvar Aalto -museo. Mukana työryhmässä oli kaksi toimintaterapeuttia, jotka toivat ammatillisen näkemyksensä aistisäätelyvaikeuksia omaavien henkilöiden tarpeisiin. Hankkeen ja julkaisun myötä luodaan uusia toimintamalleja museoille. Hankkeessa vierailtiin kuudessa museossa pääkaupunkiseudulla, mutta kokemukset ovat yleistettävissä lähes kaikille museoille.
 

Lataa julkaisu


”Kehollisesti kiellot, narut, ei saa koskea -kyltit vaikuttavat jännityksenä. Ei ole mukava, kotoisa olo, vaan pelkää kaatavansa, tuhoavansa jotain”, kommentoi eräs kokemusasiantuntija museokäynnillä.

Aistitiedon käsittelyn vaikeudet alkavat usein lapsuudessa ja näkyvät eri ikävaiheissa eri tavoin. Yhteisenä tekijänä on niiden vaikutus sosiaalisiin suhteisiin, osallistumiseen ja itsetuntoon. Aistitiedon käsittelyn pulmat voivat hankaloittaa tai estää sosiaalisten suhteiden muodostumista, uusien taitojen oppimista ja osallistumista esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin. Henkilö, joka kokee aistikokemukset tavallista herkemmin, saattaa esimerkiksi vältellä julkisia paikkoja ja yllättäviä tilanteita. Aistisäätelyn ongelmat voivat toisilla henkilöillä ilmetä vastakkaisesti aistimushakuisuutena.

Vaikka monissa museoissa on mietitty tarkkaan erityisryhmien vierailuja ja otettu huomioon niihin liittyviä yksityiskohtia, aistisäätelyn vaikeuksia ei aina kuitenkaan tunnisteta. Säätöä-menetelmäoppaan avulla tähän erityisryhmään kuuluvien ihmisten kokemukset, tarpeet ja erityislaatuisuus tulevat näkyviksi. He ovat saaneet äänensä kuuluviin kokemusasiantuntijaryhmän kautta. Menetelmäoppaassa kerrotaan millaisia aistisäätelyn vaikeudet saattavat olla ja miten ne vaikuttavat elämään. Opas sisältää myös laajan käsitesanaston ja linkkilistan teemaan liittyen.

Menetelmäoppaan kirjoittajia ovat Teatterimuseon teatteripedagogi Milla Kortemaa, Alvar Aalto -museon tuottaja Mari Forsberg ja toimintaterapeutit Kirsi Lindedahl ja Tuula Vuokkomaa. Teatterimuseo julkaisee Säätöä-menetelmäoppaan yhteistyössä Alvar Aalto -museon kanssa.

SÄÄTÖÄ-MENETELMÄOPAS
Teatterimuseon verkkojulkaisuja 4
© Mari Forsberg, Milla Kortemaa, Kirsi Lindedahl, Tuula Vuokkomaa 2015
Kansi ja taitto: Maija Holma
Julkaisija: Teatterimuseo, Alvar Aalto -museo, 2015
ISBN 978-952-67846-3-2 (pdf)

Haku