Teatterimuseo

Tanssipukujen 3D-digitointia OKM:n erityisavustuksella

18.12.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Teatterimuseolle 30 000 euron avustuksen tanssipukujen 3D-digitointiin. Kaksivuotisen projektin aikana tutkitaan näyttämöpukujen 3D-digitointiin soveltuvia menetelmiä, tehdään testiskannauksia ja tutkitaan mikä menetelmä tuottaa parhaan tuloksen. Kun sopivin menetelmä on valittu, digitoidaan 10–20 kokoelmissa olevaa tanssipukua. Valmiita aineistoja esitellään Teatterimuseon näyttelyissä sekä verkkosivuilla.

Teatterimuseolla on tarve edistää kokoelmiin kuuluvien tanssipukujen saavutettavuutta, mutta puvut kärsivät esille ottamisesta, näytteillä tai tutkittavana olemisesta ja takaisin pakkaamisesta. Tarvitaan uusia keinoja. 3D-digitointi on kiinnostava vaihtoehto, mutta miten digitoidaan kokonainen näyttämöpuku siten, että siitä olisi todellista hyötyä opetus-, tutkimus- ja näyttelykäytössä sekä kaupallisissa sovelluksissa? 3D-digitoitua pukua pitäisi esimerkiksi voida zoomata lähelle, jotta saa tietoa kankaan tekstuurista ja puvun valmistustavoista. Zoomauksen mahdollistavan resoluution lisäksi tarvitaan mittatarkkuutta, geometrista tarkkuutta ja värintoiston tarkkuutta.

Teatterimuseon 3D-digitointihankkeessa selvitetään millainen 3D-skannausmenetelmä tuottaa parhaan lopputuloksen ja olisi sopivin tämänkaltaisten kokoelmien digitointiin. Hankkeen aikana tehtyjä selvityksiä, huomioita ja tuloksia julkaistaan museokentän ja muiden toimijoiden hyödynnettäväksi. Digitoituja pukuja tullaan esittelemään Teatterimuseon tulevissa näyttelyissä ja verkkosivuilla ne ovat kaikkialla Suomessa asuvien kiinnostuneiden saavutettavissa. Mikäli valittujen pukujen käyttöoikeudet sallivat, osa 3D-digitoinneista julkaistaan avoimena datana.

Hanke käynnistyy vuonna 2019 ja jatkuu vuoteen 2020.

Lisätiedot:
Sanna Brander, amanuenssi, sanna.brander@teatterimuseo.fi
Ilona Kemppainen, tiedottaja, ilona.kemppainen@teatterimuseo.fi

 

Haku