Teatterimuseo

Teatterimuseosta valtakunnallinen vastuumuseo

04.11.2019

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen teki perjantaina päätökset museoiden valtionosuuksista vuodelle 2020. Samalla ministeri nimesi 17 uuden museolain mukaista eri alojen valtakunnallista vastuumuseota. Teatterimuseo on yksi niistä ja vastaa jatkossakin esittävien taiteiden valtakunnallisesta museotoiminnasta.

Uudessa, vuoden 2020 alussa voimaan tulevassa museolaissa on valtakunnallisten erikoismuseoiden sijaan valtakunnallisia vastuumuseoita, joiden tehtävistä laissa määrätään. Teatterimuseon tallennusvastuualue laajeni tämän vuoden alussa ja pitää sisällään nyt kotimaisen ammattimaisen teatterin, tanssin, oopperan, sirkuksen ja esitystaiteen tallennuksen. Laajennuksella museo valmistautui uuden museolain voimaantuloon.

”Asema valtakunnallisena vastuumuseona tukee Teatterimuseon monialaista toimintastrategiaa”, toteaa museonjohtaja Raija-Liisa Seilo. ”Vaikka laki esittävistä taiteista ei edennyt samaan tahtiin, kuin vuoden alussa voimaan astuva museolaki, Teatterimuseon tulevien vuosien suuntaviivat ja kehityslinjat on suunniteltu työn alla olleen esittävien taiteiden lain hengessä.”

Raja-aidat esittävien taiteiden alueiden välillä ovat madaltuneet ja osin sulaneet kokonaan pois. Teatterimuseo on jo uuteen museolakiin valmistautuessaan toiminut proaktiivisesti ja ottanut myös tallennus- ja kokoelmatoiminnassaan koko kentän huomioon. Yhteistyö ja verkostoituminen uusien taidealojen kanssa on käynnistynyt.

Ministeri Kososen mukaan Suomessa eletään nyt vahvaa museobuumia. Teatterimuseo haluaa pysyä mukana kehityksessä. ”Näyttelymmekin uudistetaan lähivuosina vastaamaan uutta, laajentunutta toimintakenttää ja valtakunnallisen vastuumuseon tehtävää”, Seilo kertoo. ”Tulemme osallistamaan yleisöä ja sidosryhmiämme mukaan näyttelytuotantoon ja museon kehittämiseen. On tärkeää kuunnella yleisön ja esittävien taiteiden kentän tarpeita ja toiveita ja reagoida niihin!”

 

Lisätietoja
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote
Museonjohtaja Raija-Liisa Seilo, raija-liisa.seilo @ teatterimuseo.fi, 040 1922 301

 

Haku