Teatterimuseo

Teatterin A B C, yhteistyössä tehty, yhteistyötä varten!

08.12.2017

Teatterin A B C -www-sivuston ensimmäinen, lavastusta ja pukusuunnittelua käsittelevä osa sekä toimintamalli ja yhteistyöverkosto ovat valmiina. Monivuotinen projekti jatkuu edelleen, mutta tässä ensimmäisen julkistuksen vaiheessa voi jo vähän muistella ja katsoa taaksepäin. Mikä on Teatterin A B C, miten tähän päästiin?

Teatterin A B C -projekti aloitettiin syksyllä 2015. Valmiina se koostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta: Internet-sivustosta, joka esittelee teatterin eri osa-alueita (lavastusta, puku-, valo- ja äänisuunnittelua, esittäjän- ja ohjaajan työtä ja käsikirjoittamista), sekä Teatterimuseon, suomalaisten oppilaitosten ja teattereiden yhteistyöverkostosta.

Teatterin A B C:stä löytyy myös toimintamalli teattereiden ja oppilaitosten yhteisiin projekteihin. Marraskuussa julkistettiin sivuston ensimmäinen osa ja käytössä ovat osiot Romeo ja Julia, lavastus ja pukusuunnittelu. Yhteistyömallia pilotoitiin jo aikaisemmin ja sen vaiheista kerrotaan projektin omassa blogissa.

Teatterin A B C: Yhteistyötä, yhteistyössä

Teatterin A B C:n keskeisenä tavoitteena on auttaa teattereita ja oppilaitoksia yhteistyöhön tekemään yhdessä erilaisia omia taidekasvatusprojekteja. Projektimme kannalta avainasemassa ovat teattereissa työskentelevät taiteilijat ja yleisötyöntekijät, oppilaitosten opettajat sekä niissä opiskelevat lapset ja nuoret.

Koska Teatterin A B C:tä tehdään käyttäjiä varten, aloitettiin projekti kysymällä sivuston tulevien käyttäjien mielipiteitä, toiveita ja tarpeita. Teimme kyselyt teattereille ja oppilaitoksille. Kutsuimme kokoon lukioikäisistä nuorista koostuvan opiskelijaraadin. Raati kokoontui Teatterimuseossa muutaman kerran ja saimme nuorilta arvokasta tietoa ja hyviä huomioita verkkosivujen käyttöön ja käytettävyyteen sekä sisältöjen suunnitteluun.

Teatterin A B C: Oppimateriaalia netissä

Teatterin A B C esittelee teatteritaidetta ja -historiaa web-maailmalle ja -oppimiselle ominaisella tavalla. Se käyttää hyväkseen internetin suomia mahdollisuuksia: pelimäisyyttä, liikkuvaa kuvaa, ääntä, tekstiä, valokuvia ja interaktiivisuutta. Sivusto antaa mahdollisuuden esitellä lavastusta ja pukusuunnittelua tavoilla, jotka tuovat esityksen visuaalisia piirteitä uudella tavalla esille.

A B C on monimuotoisempi kuin kirja ja vastaa nuorten tarpeisiin toimia verkossa. Sen toivotaan lisäävän tietoa ja ymmärrystä teatterista taidemuotona ja toisaalta inspiroivan nuoria tekemään teatteria itse. Kunhan sivusto valmistuu kokonaisuudessaan, se tulee antamaan yleiskuvan siitä, minkälaisia ammatteja, työpaikkoja ja työskentelymahdollisuuksia teatterissa on. Jo nyt, tässä ensimmäisessä vaiheessa siellä voi tutustua lavastajan ja pukusuunnittelijan työhön.

Teatterin A B C: blogista löytyy esimerkiksi tämä lavastuspienoismallin tekemistä esittelevä video.

Vaikka sivuston rakenne on suunniteltu monimuotoiseksi ja pelinomaiseksi, pitää se sisällään tiukkaa tietoa. Näin laajaa taidepainotteista ja informatiivista materiaalia skenografiasta suomalaisessa teatterissa ei ole ole aikaisemmin kerätty yhteen ja esitelty. Tätä projektia varten on tuotettu uutta aineistoa ja lisäksi käytetään hyväksi Teatterimuseon arkistoaineistoa ja esinekokoelmia. Lisäksi olemme saaneet aineistoa taitelijoiden omista yksityiskokoelmista, joihin ei muuten pääsisi tutustumaan.

Web-maailman parhaita puolia ovat päivitettävyys, saavutettavuus ja avoimuus: kun aineisto on internetissä, sitä voi käyttää missä ja milloin vain ja siihen voi helposti tehdä korjauksia ja lisäyksiä. Niinpä vaikka Teatterin A B C tulee jatkossa täydentymään esimerkiksi valo- ja äänisuunnittelijan tai ohjaajan työn esittelyllä, ei se koskaan tule valmiiksi. Se tulee kehittymään ja elämään edelleen, aivan kuin taide, josta se kertoo!

Teatterin A B C: Yhteistyöverkosto ja toimintamalli

Teatterin A B C:n tavoite on saada aikaan yhteyksiä suomalaisten teattereiden, teatteriammattilaisten ja koulujen ja oppilaitosten välille. Yleisötyö on teattereille tärkeä toiminnan muoto ja Teatterin A B C -verkosto tarjoaa väylän ja toimintamallin oppilaitosten ja teattereiden väliseen yhteistyöhön.

Yhteistyötä pilotoitiin Hämeenlinnan Teatterin ja hämeenlinnalaisten koulujen kanssa syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Pilottiprojektin vaiheisiin ja siihen liittyvään tehtäväpakettiin voi tutustua Teatterin A B C:n blogista. Hämeenlinnan projekti on yksi esimerkki siitä, miten yhteistyötä koulujen ja teattereiden kanssa voi tehdä. Tätä mallia soveltamalla ja sen toimintatapoja kehittämällä koulut ja teatterit voivat suunnitella juuri sellaisen tavan toimia, joka sopii juuri heille.

Hämeenlinnan Teatteri teki mm. tämän pukusuunnittelijan työtä esittelevän videon pilottiprojektin aikana.

Teatterin A B C: Valtakunnallinen Teatterimuseo

Teatterin A B C sivustolla Teatterimuseo toteuttaa valtakunnallista tehtäväänsä. Sivustolla esittelemme museon arkisto- ja esinekokoelmia sekä sisällöllisesti että muodollisesti uudella tavalla ja saamme näin lisää yleisöä ja yhteistyökumppaneita sekä oppilaitoksista että teatterista.

Teatterin A B C: Oppia ikä kaikki

Web-sivuston tekemin on ollut Teatterimuseolle vaativa prosessi, johon miltei koko museon henkilökunta on osallistunut. Museolehtori on vastannut kokonaisuudesta ja suurimmasta osasta sisältöä, mutta tietopalvelun tutkija, arkistonhoitaja, esinekokoelmista vastaava amanuenssi sekä museomestari ovat osallistuneet työhön. Tiedonhaku, kuvien valinta, videontuotanto ja tekijänoikeuskysymykset ovat ottaneet oman aikansa.

Museon henkilökunta pystyy yhdessä teknisen suunnittelijan kanssa ideoimaan ja kehittämään pelien sisältöä ja logiikkaa, mutta toinen puoli työtä – koodaus ja pelien tekninen toteutus – on annettava ammattilaisten haltuun. Tässä projektissa olemme konkreettisesti huomanneet sen, että www-sivuja ei voi toteuttaa, jos suunnittelua ei ole tehty hyvin ja perusteellisesti. Suunnittelu, nimenomaan käyttäjälähtöinen suunnittelu on vaihe, jolle on varattava riittävästi aikaa!

Teatterin A B C: Valmiina käyttöön!

Teatterin A B C on siis nyt julkaistu. Vaikka siellä ei ole esitelty vielä kaikkia teatterin osa-alueita, sitä voi jo käyttää. Kuka sivustoa voi käyttää?

Alkuvaiheessa web-sivujen pääasiallisen käyttäjäryhmän ajateltiin olevan vanhimmista yläkoululaisista nuoriin aikuisiin, mutta sivuston rakenteesta ja sisällöstä johtuen se sopiikin hyvin kaiken ikäisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita teatterista. Rohkeasti siis vain kokeilemaan, tekemään ja oppimaan!

Toinen kohderyhmä ovat opettajat, joiden toivotaan käyttävän sivustojen pelejä ja tietosisältöjä, sekä yhteistyöverkostoa ja niiden suomia mahdollisuuksia opetuksessa ja sen suunnittelussa. Jos siis olet esimerkiksi äidinkielen, kuvataiteen tai teatteri-ilmaisun opettaja koulussa tai harrastuspiireissä, tutustu sivustoon!

Kolmas kohderyhmä ovat teattereissa työskentelevät eri alojen taiteilijat ja ammattilaiset sekä yleisötyövastaavat, jotka koordinoivat toimintaa teattereissa. Sivustolta löydät artikkeleja teatterin osa-alueista, niitä voi käyttää materiaalina yleisötyöprojekteissa. Blogin puolelta löytyy esimerkkimalli ja käytännön vinkkejä!

Teatterimuseo on kokonaisuuden neljän aktiivinen toimija: opintokäyntikohde, tietolähde, välittäjä ja organisaattori. Olemme jo aloittaneet seuraavan vaiheen, jossa sivustolle tuotetaan tietopaketit muista teatterin osa-alueista. Tulemme myös täydentämään blogia esimerkiksi teatterien yleisötyöammattilaisten yhteystiedoilla.

Ota yhteyttä meihin ja kysy lisää! Anna palautetta, kommentoi, kerro mitä tykkäsit!

Teatterin A B C aukeaa alla olevasta kuvasta.

ABC_avauskuvake

Yhteydenotot:
Museolehtori Heini Räsänen
heini.r @ teatterimuseo.fi

Haku