Teatterimuseo

Tekijänoikeuksista

...yhteisöllisessä näyttelykäsikirjoittamisessa

Haluamme tehdä näyttelysisältöjen keruuseen osallistumisesta mahdollisimman vaivatonta, mutta kysymme silti muutamia yksityiskohtaisia asioita liittyen lähetettäviin aineistoihin. Näyttelykäyttö edellyttää käyttölupien pyytämistä ja saamista, ja mitä tarkempia tietoja saamme heti alkuvaiheessa, sitä nopeammin voimme varmistaa käyttöluvat ja saattaa aineiston näytteille.

Kuva-, ääni- ja videotiedostoja lähetettäessä kysymme tekijänoikeuksien haltijoiden (esim. kuvaajan/suunnittelijan/tekijän) nimeä ja yhteystietoja voidaksemme tiedustella heiltä lupaa käyttää aineistoa näyttelyssä. Jos tekijänoikeudet ovat sinulla itselläsi, tai sinun on helppo selvittää käyttölupa, voit antaa luvan näyttelykäyttöön jo lomakkeella. (Me otamme joka tapauksessa vielä yhteyttä tekijänoikeuksien haltijaan ennen käyttöä, vastuu luvan varmentamisesta on viimekädessä meillä.) Voit auttaa meitä käyttölupien selvittämisessä täyttämällä mahdollisimman huolellisesti lomakkeen, jolla tiedosto tai tiedostot lähetetään.

Valokuvia lähetettäessä kannattaa muistaa, että ajallisesti uudemmassa materiaalissa tekijänoikeudet ovat useimmiten kuvaajalla, joten hänellä on myös oikeus määrätä kuvan käytöstä.  

Lähetettävällä aineistolla voi olla myös muita mahdollisia oikeudenhaltijoita. Esimerkiksi valokuvassa olevilta henkilöiltä ei välttämättä tarvitse erikseen lupaa kuvan asettamiseen näytteille, mutta videomateriaalissa oikeudet ovat laajemmat, ulottuen esiintyjien lisäksi vaikkapa kuvassa puhuttavan tekstin kirjoittajaan. Älä lannistu vaan lähetä rohkeasti aineistoa niillä tiedoilla, joita osaat kertoa. Me jatkamme siitä!

Aineiston lähettäjälle ja vastaanottajalle ohjenuorana tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisessa toimii Tekijänoikeuslaki.

Haku