Teatterimuseo

Weimarista Valtoihin

Kansainvälisyys suomalaisessa tanssitaiteessa

Kansainvälisyys on ollut leimallista suomalaiselle tanssitaiteelle koko sen satavuotisen olemassaolon ajan. Vaikka yhteydet ovat olleet vilkkaita, niistä on kirjoitettu vähän. Verkkojulkaisussa Weimarista Valtoihin aihepiiriä käsitellään monesta eri näkökulmasta. Kokoelmassa tarkastellaan tanssitaiteemme kansainvälisiä yhteyksiä 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä 2000-luvulle. Aiheina ovat suomalaistaiteilijoiden työskentely ja kiertuetoiminta ulkomailla sekä meille kulkeutuneet ulkomaiset vaikutteet.

Tanssintutkijoiden artikkeleiden lisäksi mukana on akateemikko Marjo Kuuselan alustuksesta toimitettu teksti, jossa hän pohtii ulkomaisten vaikutteiden ja oman käsialan välistä paradoksia sekä Leena Gustavsonin, Jyrki Karttusen, Tero Saarisen ja Jorma Uotisen keskustelusta toimitettu artikkeli, jossa he kertovat työskentelystään Carolyn Carlsonin kanssa ja hänen merkityksestään suomalaiselle tanssille.

Johanna Laakkosen ja Tiina Suhosen toimittaman kokoelman muita kirjoittajia ovat Riikka Korppi-Tommola, Aino Kukkonen ja Jukka O. Miettinen.
 

Lataa julkaisu


WEIMARISTA VALTOIHIN. KANSAINVÄLISYYS SUOMALAISESSA TANSSITAITEESSA
Teatterimuseon verkkojulkaisuja 1
Toimitus: Johanna Laakkonen, Tiina Suhonen
Kuvatoimitus: Tiina Piispa ja kirjoittajat
Kansi ja taitto: Ilona Kemppainen
Julkaisija Teatterimuseo, 2012
162 s., ISBN 978-952-67846-0-1 (pdf)

Haku