Teatterimuseo

Yhteistyössä on voimaa! – Kohti taidekenttää osallistavaa näyttelykäsikirjoitusta

25.06.2020

Teatterimuseo on saanut Museovirastolta avustusta hankkeeseen, jossa kehitetään esittävien taiteiden kenttää osallistavaa näyttelykäsikirjoittamisen työtapaa ja -alustaa. Hanke käynnistyy kesälomien jälkeen ja jatkuu Museoviraston rahoituksen osalta vuoden 2021 loppuun asti. Yhteisöllisestä näyttelykäsikirjoittamisesta on tarkoitus kehittää pysyvä toimintatapa. Museoviraston avustukset myönnettiin ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

Teatterimuseon tallennusvastuualue laajeni vuoden 2019 alussa ja museo vastaa nyt teatterin, tanssin, oopperan, sirkuksen ja esitystaiteen kotimaisen historian ja nykypäivän tallennuksesta ja kulttuuriperinnön saattamisesta yleisön nähtäville. Museon vastuulla oleva kenttä on laaja ja jatkuvasti elävässä ja kehittyvässä tilassa. Museo kantaa huolta siitä, että koko monimuotoisen esittävien taiteiden kentän äänet tulevat kuulluksi museon tallennus- ja näyttelytyössä.

Asiantuntemusta ja tietoa taiteesta ja sen muodoista ja ilmentymistä löytyy taidekentältä itseltään, ja sitä juuri museo kaipaa ja tarvitsee. Uusien tallennusalueiden, sirkuksen ja esitystaiteen kokoelmien kerääminen on vasta aloitettu ja museo on tietoinen siitä, että kokoelmat eivät ole kattavia vielä pitkään aikaan. Kentän asiantuntemus tukee tietysti myös vanhastaan museon vastuulla olleiden teatterin, tanssin ja oopperan kokoelmien kartuttamista.

Paitsi kokoelmissa, museo haluaa kentän monipuolisuuden näkyvän myös näyttelyissä ja yleisötyössä. Teatterimuseo on aloittanut pysyvien näyttelyiden uudistuksen ja juuri nyt on hyvä aika käynnistää myös uudenlainen yhteistyö taidekentän kanssa. Uusi pysyvä näyttely on tarkoitus avata syksyllä 2023. Työskentelemällä yhdessä taidekentän kanssa museo haluaa tuottaa esittävien taiteiden monimuotoisuutta kuvastavan ja aidosti moniäänisen näyttelyn. Taiteilijat, yhteisöt ja kentän muut toimijat kutsutaan mukaan kirjoittamaan ja kuratoimaan oman taiteensa tarinaa ja kaanonia ja vaikuttamaan siihen, mitä ja miten taiteesta kerrotaan yleisölle.

Yhteistyössä on voimaa -hanke käynnistyy syksyllä ja siitä tiedotetaan lisää kesän jälkeen.

Haku