Teatterimuseo

Labra

Labra antaa avaimia devising-menetelmän soveltamiseen

'Teatterimuseossa on toteutettiin syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana Museoviraston tuella devising-hanke, jossa tuotettiin museon verkkosivuille menetelmäopas Labra. Labra antaa museoissa, kouluissa ja erilaisissa harrastajaryhmissä toimiville avaimia devising-työtapojen käyttöön ja soveltamiseen omissa projekteissaan. Devising-työtapaa voidaan käyttää erilaisten teemojen, ajatusten tai ongelmien käsittelemiseen. Lopputuloksena ei aina tarvitse olla valmis esitys, itse prosessi ja siinä saatu kokemus riittävät. Labrassa kuvataan devising-menetelmän käyttöä museoympäristössä sekä annetaan toimintaohjeita ja ideoita uusien työtapojen ja kokeilujen löytämiseen. Hankkeessa toteutettiin esimerkkiprojekti Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijoiden kanssa. Labra on nyt avoinna, astu sisään!

Labra_oppaaseen

Haku