Teatterimuseo

Maalatut illuusiot

Carl Grabow ja Kansallisteatterin varhaisten lavastusten estetiikka

Suomen Kansallisteatteriin tilattiin 1900-luvun alussa huomattava määrä uusia kulisseja Carl Grabowin ateljeesta Tukholmasta. Näyttävät ja taidokkaasti toteutetut kulissit edustivat edellisen vuosisadan romanttisen maalaustaiteen perinnettä ja herättivät aikalaisten ihastuksen. Aika ajoi kuitenkin pian niiden ohi, eivätkä ne ole saaneet myöhemminkään osakseen mainittavaa huomiota.

Heta Reitala osoittaa tutkimuksessaan, että kyseiset kulissit ja niihin liittyvä rikas arkistoaineisto tarjoavat erinomaisen näkymän Kansallisteatterin alkuvaiheen visuaaliseen historiaan, aikakauden eurooppalaiseen lavastusajatteluun ja teatterikäsitykseen. Arkistomateriaali niin Suomessa kuin Ruotsissa sisältää runsaasti aineistoa, jota ei tutkimuksessa tähän mennessä ole hyödynnetty. Aineisto antaa aiheen arvioida uudelleen 1800- ja 1900-luvun vaihteen teatterin visuaalisuutta suomalaisessa teatterihistoriankirjoituksessa.

Artikkeli syntyi osana Suomen Kansallisteatterin hanketta, jossa teatterin vanhat kulissit inventoitiin ja kuvattiin.

Heta Reitala on keskittynyt julkaisuissaan ja opetuksessaan teatterin ja dramaturgian historian ohella näyttämölavastuksen historiaan. Hänen näkökulmansa on aiemmin painottunut selkeästi modernismiin.
 

Lataa julkaisu


MAALATUT ILLUUSIOT
Teatterimuseon verkkojulkaisuja 8
© Heta Reitala 2024
Kuvatoimitus: Heta Reitala
Taitto: Ilona Kemppainen
Kansi: Timo Heinonen
Kannen kuvat: Heta Reitala
Julkaisija Teatterimuseo 2024
ISBN 978-952-67846-7-0
ISSN 2669-8900

Haku