Tervetuloa testailemaan Devising-menetelmäopas Labraa. Kiepsahtakaa sisään ja katsokaa millaisena tulette ulos!

Mikä Labra on?

Teatterimuseossa käynnistettiin Museoviraston innovatiivisille hankkeille myöntämällä tuella devising-hanke, jossa tuotettiin museon verkkosivuilla julkaistava menetelmäopas Labra. Labra antaa museoissa, kouluissa ja erilaisissa harrastajaryhmissä toimiville avaimia devising-työtapojen käyttöön ja soveltamiseen omissa projekteissaan. Devising-työtapaa voidaan käyttää erilaisten asioiden, ajatusten tai ongelmien käsittelemiseen, eikä tavoitteena tarvitse aina olla valmis esitys. Labrassa kuvataan devising-menetelmän käyttöä museoympäristössä sekä annetaan toimintaohjeita ja ideoita uusien työtapojen ja kokeilujen löytämiseen. Hankkeessa toteutettiin Teatterimuseon teatterikasvatuksen pilottiprojekti Keskuspuiston ammattiopiston (ORTON Invalidisäätiön ylläpitämä ammatillinen erityisoppimislaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus) tanssilinjan opiskelijoiden ja AV-linjan opiskelijan kanssa.

Miten Labraa käytetään?

Kun aloitatte menetelmäoppaan käytön, voitte seurata Labran numerojärjestystä joka ohjaa teitä kokonaiseen prosessiin ja lopulta jonkun muotoiseen esitykseen. Tai sitten vain kiepsahdatte sisään, sekoitatte annetut järjestykset ja kokeilette mitä haluatte! Käyttäkää Labraa; sekoittakaa järjestys, hyppikää paikasta toiseen, tekstistä kuvaan ja kuvasta omaan kokemukseen. Yhdistäkää sellaisia harjoituksia, joita ei olisi aiemmin tullut mieleenkään, yhdistäkää toisin kuin oletetaan. Kokeilkaa, kehitelkää, muuttakaa, palatkaa perusasioihin ja ammentakaa ideoita. Nähkää tila missä toimitte toisin silmin ja uusin mahdollisuuksin. Kaikkein tärkeintä on, että pidätte oman Labranne sykkeen käynnissä ja aiheet kuplimassa vaikka millaisissa liemissä.

Devisingin ytimessä

  • Luominen, tekeminen, keksiminen
  • Ryhmäprosessi
  • Ei ennalta laadittua käsikirjoitusta
  • Yhteisö
  • Voimaantuminen, osallistuminen, oma ääni

Lue lisää >>