Teatermuseet

Öppna dörrar på Internationella museidagen

06.05.2019

Lördagen den 18.5. är den Internationella museidagen och det betyder att det är fritt inträde hela dagen till Teatermuseet. Museidagen är en del av Finlands museiförbunds och Museikortets museivecka.

Öppna är utställningarna Backstage, Arkadiateatern och Teatervinden med sina experimentpunkter samt tillfälliga utställningarna om Aleksis Kivi och Minna Canth. I dagens program finns också ett artistmöte med skådespelaren Christina Indrenius-Zalewski (på finska).

 

Haku