Teatermuseet

Arkadiateatern

I Arkadiateatern får man hoppa in i skådespelarens, regissörens, dräkt-, ljus- eller ljudplanerarens kläder. I teaterns klädloge kan man byta roll och klä ut sig till sina drömmars prins, primadonna eller t.o.m. en tiger. Då ridån går upp är platsen i rampljuset ledig!

Arkadiateatern blev färdig redan till Teatermuseets första permanenta utställning år 1999. Den lilla dubbelgångaren till den teaterbyggnad som C.L. Engel planerade på 1820-talet blev snabbt en favorit bland besökarna.

Teatermuseets Arkadiateaters scenöppning har en bredd och höjd, som är hälften av den ursprungliga Arkadiateaterns, och dess utsmyckning samt ridån och kulisserna är gjorda enligt Engels skisser. I klädlogen, som man kommer in till från scenens bakre hörn, har man också velat föra in atmosfären från en teater på 1800-talet.

I Arkadiateaterns namn finns också en fläkt av historian. I en teater i Helsingfors, med samma namn, uppstod den första finskspråkiga professionella teatern Finska Teatern under 1800-talets sista årtionden. Finska Teatern kan man också se på ett diorama på den motstta sidan av scenen, där utställningens äldsta material presenteras; dräkter och rekvisita från 1800-talet.

Den helhetsbild som Arkadiateatern ger av den finska teaterns historia kompletteras av stumfilmen En introduktion till det förgångna.

Haku