Teatermuseet

Backstage

Vad händer bakom scenen? Av vilka slags idéer, föremål och delar uppstår föreställningarna? Vad gör en scenograf eller dräktplanerare? Vad är den uppträdandes arbete egentligen? Svar på dessa och många andra frågor kan man söka på Backstage i Teatermuseet.

Den föreställning man ser på scenen föregås av många skeden, till vilka man behöver olika yrkesmän inom teatern. Backstageutställningen leder oss bakom scenen för att se vad det är fråga om i framförandet och i teatern och vad den utövande konstärens arbete är.

I utställningen studerar man de utövande konstarterna via finska exempel. Teaterdräkter, scenografimodeller och rekvisita presenteras – teaterns historia och stämning på nära håll.

På Backstage får man som utställningsbesökare ta huvudrollen ifall man så önskar. Vid otaliga experimentpunkter får man själv göra saker, upptäcka och uppleva spänningen och glädjen i förevisandet. I dubbningskarakoken får man ge filmskådespelarna sin egen röst. Man kan byta roll genom att leta efter en lämplig dräkt i klädlogerna eller genom att t.ex. lägga in sitt eget ansikte i ett föreställningsfotografi i Metamorfosspelet. I Ljuslaboratoriet kan man testa olika ljussituationer och i Grönstudion spela in sina egna nyheter. I Känslor på spel är scenerna inspelade med två professionella skådespelare i förväg, i den tredje rollen träder utställningsbesökaren in. Besökarna kan dessutom erövra två scener: den traditionella tittskåpsscenen och en modern estrad med belysningsapparatur och klädlager.

Den permanenta Backstageutställningen blev färdig hösten 2010. Den inspirerades av tanken att människan är homo ludens eller homo performansis.Teatern grundar sig på den för människan arttypiska viljan och behovet av att ställa sig och uppträda eller på motsvarande sätt sätta sig och titta och lyssna. Backstage för fram den kulturella mångformigheten. I uppträdandets kulturella spektrum förändras spelreglerna och konventionerna med tid och plats.

Trots att uppträdandet förverkligas på olika sätt i olika kulturer, liknar de bakomliggande utgångspunkterna varandra. Bildessän I spåren av den uppträdandes arbete utmanar åskådaren att fundera över olika sätt att uppträda och uppmuntrar till att själv pröva på.

Dräkterna och miniatyrmodellerna i våra samlingar leder en in i den finländska teaterns tvåspråkiga historia och mångtydiga nutid. De äldsta skatterna som visas är Ida Aalbergs och Axel Ahlbergs rollkostymer från Finska Teatern i slutet av 1800-talet. Dräkterna som dryper av scenens magi och individuellt formade miniatyrmodeller belysta med fiberoptik berättar om teaterns visuella mångformighet. Finländska skådespelare och pjäser presenteras i bildkavalkaderna.

Haku