Teatermuseet

Barnens födelsedagsfest

Teatermuseet erbjuder en fascinerande inramning till barnens födelsedagsfest. 15 barn får plats i äventyret och dessutom är barnens föräldrar välkomna att bekanta sig med museets utställningar och att se barnens egen föreställning.

I det äventyr, som ordnas för att hylla dagens hjälte, bekantar vi oss med Teatermuseets utställningar och experimentpunkter med hjälp av olika lekar och övningar. Gruppen planerar tillsammans sin egen unika berättelse tillsammans med ledaren. Ämnet för föreställningen kan man välja enligt hjältens önskemål. Då berättelsen har hittats på, och alla som vill har fått en roll, kan deltagarna välja en dräkt åt sin rollfigur bland de teaterkostymer som står till buds i klädlogen.

Föreställningen visas på någondera av museets scener, och de uppträdandes föräldrar är varmt välkomna som åskådare! Föreställningen kröns av att ledaren och dennes eventuella medhjälpare sköter ljud och ljus.

OBS! Det är inte möjligt att anordna matförplägnad!

Äventyret kan anordnas på finska, svenska och engelska.

Längd och pris: 1,5 h, 120 € (lö–sö 240 €)
Kan erhållas under museets öppettider.

Närmare info och begäran om erbjudanden:
Be att vi tar kontakt på blanketten
varaukset @ teatterimuseo.fi
040 1922 320 (ti o. fre kl 10–12, ons kl 14–16, övriga tider svarare)

Info och anvisningar gällande födelsedagsäventyret

Plats:
– Teatermuseet, Kabelfabriken G-trappan (Tallbergsgatan 1) Kabelfabrikens kortända.
– Det är skäl att vara på plats minst 10 min. i förväg, så att ni är klara när äventyret börjar.

Födelsedagsäventyret:
– I födelsedagsäventyret vore det bra att minst en vuxen är med, i synnerhet om deltagarna är väldigt små.
– Föräldrarna, även gästernas föräldrar, är välkomna att se föreställningen, som kommer att ske under de sista 30 minuterna av det 1,5 timmar långa äventyret. Åskådarna betalar inget inträde.

Ätande:
– Ifall loftet i G-trappans aula är ledigt, kan man vid behov äta ett litet mellanmål där, före födelsedagsäventyret. Matbitar och dryck är förbjudna i museets utställningslokaler.
– Ett lämpligt mellanmål är t.ex. ett urval, som lätt kan packas i en påse: saft, frukt, kex eller ett litet salt bakverk.
– Man kan inte ta matkärl till loftet, duka bord eller dekorera.
– Man kan inta måltider bl.a. i restaurang Hima&Sali i Kabelfabrikens C-trappa (be om ett skilt erbjudande www.himasali.com) eller också kan du använda dig av Gräsvikens köpcenters tjänster.

BETALNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR:

Födelsedagsäventyrets pris är ti–fre 120 € och lö–sö 240 €. Äventyret betalas på plats, kontant eller med bankkort, till personen i aulan då man anmäler sig.

Avbokningar senast en vecka före det bokade besöket per telefon 040 1922 320 eller per e-post varaukset @ teatterimuseo.fi

För avbokningar som kommit in senare debiterar vi 50% av äventyrets pris. Vi debiterar fullt pris för icke avbokade bokningar. I dessa fall sänder vi en e-postfaktura till den adress som angetts vid bokningen. Vi lägger till en faktureringsavgift om 7 € på räkningen.

Haku