Teatermuseet

Coronatidens dokumenteringsprojekt

Scenkonstens dokumenteringsprojekt över coronatiden i Teatermuseet

I det samtidsdokumenteringsprojekt Teatermuseet igångsatt samlar man in uppgifter om på vilket sätt det undantagstillstånd coronapandemin förorsakat, märks och upplevs inom scenkonsten. Teatermuseet är scenkonstens riksomfattande specialmuseum, som inom sitt ansvarsområde även lagrar dagens företeelser.

Projektet är indelat i tre delar:

  1. enkät riktad till professionella inom scenkonsten och insamlande av material
  2. temainsamling av scenkonstens webbinnehåll under coronasommaren för Nationalbibliotekets webbarkiv
  3. enkät riktad till scenkonstens publik och insamling av fotografier.

Enkät och materialinsamling för professionella inom scenkonsten och dess sammanslutningar

Vi ber professionella inom scenkonsten att besvara enkäten eller fritt formulerat berätta om nya verksamhetssätt och erfarenheter under coronatiden. Utöver enkätsvaren önskar vi donationer av fotografier och föremål i anslutning till ämnet.

Enkäten är i två delar, där den ena riktar sig till professionella inom scenkonsten (konstnärlig, administrativ och teknisk personal), och den andra till sammanslutningar inom scenkonsten (teatrar, dans- och cirkusgrupper samt övriga scenkonstgrupper). Enkäten är öppen till slutet av året.

Läs mer här om insamlingen riktad till scenkonstfältet.

Insamling av webbmaterial gällande undantagstidens sommarevenemang

Nationalbiblioteket samlade under mars-maj in inhemskt nätinnnehåll i anslutning till coronavåren för det finländska webbarkivet, och nu fortsätter insamlandet med en ny insamling gällande sommarens evenemang under undantagstiden. Scenkonstens aktörers webbinnehåll är också välkommet, och Teatermuseet uppmuntrar verksamma inom branschen att tipsa om material till insamlingen. Insamlingen avslutas 16.8.2020.

Närmare info om webbinnehållets temainsamling

Enkät och insamling av fotografier som vi riktar till scenkonstens publik

Vi vill,  i museets arkiv även lagra publikens minnen och tankar om coronavåren. Då föreställningsverksamheten avstannade i och med att mötesförbudet trädde i kraft, flyttade föreställningar till olika plattformar på webben och samtidigt ändrade de form. Åskådarupplevelsen flyttade också till webben och hemmasofforna. Svara på frågorna och berätta om din vår som åskådare. Vi samlar även in fotografier från hemmasalongerna. Enkäten är öppen till årets slut.

Läs mer här om insamlingen riktad till publiken!

Tilläggsinfo:
Samlingsassistent Inka Keränen, museoassistentti@teatterimuseo.fi, 0401922 314

Haku