Teatermuseet

Djupa rörelser

Den finländska nutidsdansens internationella historia

Dansen i Finland har alltid varit internationell. Konstnärerna har sökt utbildning, försörjning, inspiration och samarbete i utlandet. Å andra sidan har utländska lärare, grupper och koreografer flitigt besökt Finland.

I den utställning som öppnas i november bekantar vi oss med den finländska moderna dansens intressanta internationella historia från början av 1900-talet ända till 2000-talet. Hur har danskonstnärens arbetshistoria sett ut? Vilka olika influenser har varit närvarande i den finländska danskonsten? Hurudan har den djupa rörelsen varit under olika tider?

I utställningen Djupa rörelser presenterar vi arkivfynd samt nytt material från dagens konstfält. I videointervjuer får vi höra Marjo Kuusela, Jorma Uotinen, Susanna Leinonen, Katri Soini och Valtteri Raekallio, som berättar om hur internationalismen påverkat deras arbete.

Djupa rörelser öppnas för publik 3.11.2021 och är den första utställningen i Teatermuseets nya utrymmen.

 

Bild:
Cora Cahan, 1966. Foto: Ädhäm Fethulla / Teatermuseets arkiv.

 

Haku