Teatermuseet

Drama-avtal

Välkommen till Teatermuseets gruppbesök eller kompletterande program för att uppleva, experimentera och kasta loss i trygghet!

Teatermuseet är fritt från diskriminering, vi har nolltolerans då det gäller rasism, diskriminering, mobbning och trakasserier.Det är viktigt att alla har en trygg och positiv känsla då vi agerar i grupp och gör spännande hopp tillsammans med andra in i teaterns värld.

Därför gör vi alltid, då du deltar i ett publikarbete, ett drama-avtal, med avsikten att stöda det gemensamma arbetet, skapa regler för det samt sätta gränser och skapa en trygg atmosfär.  Ett drama-avtal uppgörs och visar sig på olika sätt beroende på om du kommer med din egen grupp till en verkstad, med nya människor till en teaterklubb eller sommarkurs eller till Teaterkattens non-stop semesteräventyr, öppna för alla, eller till konstnärsträffarna.

Mer om drama-avtalet t.ex: https://www.teatterimuseo.fi/oppimateriaalit/labra/draamasopimus.html

Vi lägger in museets principer för en tryggare atmosfär i drama-avtalet.

Avsikten är att få oss alla att fundera över vårt eget beteende och skapa en upplevelse av  gemensamhet och gemenskap, vi är alla med och är ansvariga för att skapa en tryggare atmosfär. I vårt publikarbetes verksamheter använder vi olika metoder av teater och drama, med vilka vi vid behov på ett ögonblick kan behandla, reda ut och förstärka sådant som framkommit t.ex. under en verkstad/guidning.

 

Haku