Teatermuseet

En utställning om Minna Canth öppnas på Canth-dagen

07.03.2019

I Teatermuseet öppnas utställningen Hela Canth  En sjudande kropp och själ på Minna Canth-dagen 19.3. Utställningen är en del av programmet under Minna Canths 175-årsjubileumsår. Den har förverkligats av Teatermuseet i samarbete med Helsingfors universitet, Aalto universitetet och Minna Canth sällskapet.

Hela Canth ger en ny syn på Minna Canth och hennes produktion via kroppsliga frågor. Utställningen lyfter fram Canths tankar om sinnlighet, sedlighet, motion och kroppsligt välbefinnande. I utställningen bekantar sig besökaren med Canths liv och tankar samt den människosyn som framkommer i hennes verk. Kvinnobilden i Canths verk granskas på ett fräscht sätt, i synnerhet via den kroppslighet som presenterats på scenen. Läs mer om utställningen här.

Utställningen är öppen för besökare 20.3.2019-5.1.2020.

Bild: Victor Barsokevitsch / Kuopio historiska museum

Haku