Teatermuseet

Enkät riktad till scenkonstfältet

Corona - ångestskapande isolering eller ett inspirerande kreativt avbrott?

Teatermuseets enkät och materialinsamling om coronatiden riktad till professionella inom scenkonsten

Teatermuseet har satt i gång med ett nutidsdokumentprojekt, där vi lagrar tiden för det undantagstillstånd som orsakats av coronapandemin, ur den professionella scenkonstens synvinkel. Den traditionella föreställningsverksamheten tog i praktiken slut i mars 2020, och teatrarna, dansen, cirkusen och övriga scenkonstgrupper stod plötsligt inför en helt ny situation.

Teatermuseet vill lagra branschens professionella aktörers erfarenheter samt deras mindre eller mer omfattande sätt att sköta om sin egen yrkeskunskap. Inom branschen utförs arbetet ofta i täta arbetsgrupper och under intensiva perioder då en produktion skapas. I den enkät vi utfomat frågar vi t.ex. hur det har känts att arbeta då man varit tvungen att undvika att samlas i grupp, att beröra varandra och ha personlig kontakt? På vilket sätt har man satt i gång med att söka nya verksamhetssätt, och hur har man tagit nya verktyg i besittning?

I enkäten finns två olika avsnitt, av vilka det ena riktas till professionella inom scenkonsten (konstnärlig, administrativ och teknisk personal), och det andra till sammanslutningar inom scenkonsten (teater, dans, cirkus och övriga scenkonstgrupper).

Om du vill kan du också till oss förmedla känslor som ämnet väckt, och svar i form av fritt formulerad text i slutet av enkäten under rubriken ”ordet är fritt”. Vid samma punkt kan du också, med en kort videosnutt eller ljudupptagning, berätta varför du ville svara på frågorna. Konstens medel är också välkomna i svaren!

Vi tar även gärna emot fotografier och föremål, som ger uttryck för coronatidens inverkan på ditt arbete. Ifall du har bilder eller föremål som du vill erbjuda museet, kan du meddela det i en egen punkt i slutet av enkäten! Vi tar skilt kontakt med dig i fråga om en eventuell donation.

Enkäten är öppen till slutet av år 2020.

Enkät riktad till professionella inom scenkonsten

Enkät riktad till sammanslutningar inom scenkosten

Genom att svara på enkäten, eller sända in annat material i anslutning till den, ger du samtidigt ditt samtycke till att materialet läggs in i Teatermuseets samlingar och att materialet får användas på sätt som nämns i enkätblanketterna.

Tilläggsinfo:
Samlingsassistent Inka Keränen, museoassistentti@teatterimuseo.fi, 0401922 314

 

Haku