Teatermuseet

Folket lever på scenen!

Utställningen, som firar Työväen Näyttämöiden Liittos 100-åriga existens öppnar, i två rum, en vy över arbetarteaterns historia och nutid.

I rummet Folket på scenen kan man få en historisk överblick över arbetarteatrarns utveckling från 1800-talet framåt. Vid sidan av den underhållande repertoaren granskar vi föreställningar där arbetarbefolkningen och folket har beskrivits som aktiva aktörer: på1900-talet genom naturalistiska proletariatskildringar, på 1930-talet genom den proletära teaterns talkörer och på 1970- och 1980-talet i samhällsteaterföreställningar, som framhäver den lokala gemenskapens aktörskap.

Rummet Teaterns magi koncentrerar sig på nutiden och presenterar fem teaterutövare i olika ålder, som är aktivt verksamma vid TNL:s medlemsteatrar. De berättar om sin passion, om vad som är betydelsefullt för dem i verksamheten. Rummet lockar museibesökarna att ockå själva experimentera välja ut en teaterkostym, träda in på den lilla scenen för att uppträda och kanske ta ett foto av sig själv.

Utställningen är öppen till den 16 augusti.

Bild: Pihla Liukkonen / Kontrastia

ARBETSGRUPP:
Manuskript: Mikko-Olavi Seppälä och Janne Saarakkala
Rummens scenografi och visuella planering: Paul Koivunen
Ljuskonsult: Kalle Ropponen
Grafisk planering: Päivi Hämäläinen
Utställningens tekniska förverkligande: Heikki Suomi
Översättning av texterna: Susanna Ringbom

Utställningen ingår i Työväen Näyttämöiden Liittos 100-årsjubilums begivenheter och den har fått understöd av Riihi säätiö och Folkets Bildningsförbund.

 

TNL logo valk

Haku