Teatermuseet

För besökaren

Teatermuseet erbjuder kunskap, upplevelser, glädje och underhållning. I våra utställningar framhävs livfullhet, funktionalitet och lättillgänglig information. Teatermuseets besökare är aktiva aktörer som vill testa, experimentera och leka samt söka kunskap. Välkommen!

Haku