Teatermuseet

Gruppbesök

Vill du veta eller höra mer? Vill du komma och pröva själv? Boka en workshop eller guidning. Vi erbjuder massor av verkstäder i anslutning till olika utställningar och olika sidor av den utövande konsten. I verkstäderna och vid rundvandringarna lägger vi vikt vid att besökarna själva gör något. Vid guidningarna kan man fördjupa sig i de teman man är intresserad av.

Haku