Teatermuseet

Guidningar

Om du vill göra en mer kunskapsinriktad bekantskap med Teatermuseet, välj då en guidning. Också vid guidningarna experimenterar man vid experimentpunkterna och gör något själv! Kulissen, kulissen på scenen där är en rundvandring som riktar sig till barn. Historiepromenaden för över 13-åringar koncentrerar sig på och fördjupar sig i ett utvalt tema.

Kulissen, kulissen på scenen där

Från 6-åringar till fullvuxna

Kulissen, kulissen på scenen där är en rundvandring riktad till barn, där man vid sidan av att bekanta sig med utställningarna även bekantar sig med teaterns olika yrken. Vad gör en dräktplanerare, eller en scenograf? Vad innebär det att spela teater? Var får man belysning? Verkstaden visar vägen och för besökarna både bakom kulisserna och in på scenen.

Guidningens förlopp: Man vandrar igenom Backstage-utställningen och experimenterar vid dess experimentpunkter. Som avslutning kan man göra små figurer eller en föreställning på scenen, ifall gruppen så önskar. Man kan använda sig av de teaterdräkter, ljus och ljud som står till gruppens disposition. Under en längre verkstad fördjupar man sig ytterligare i olika teaterövningar.

För vem: Verkstaden riktar sig i synnehet till över 6-åringar, men den passar utmärkt även för vuxna. Gruppstorlek högst 15 personer.

Språk: Finska, svenska.

Priser:

Längd Vuxna Barn, läroanstalter, specialgrupper
1 h 150 € 80 €
1,5 h 170 € 100 €
2 h 190 € 120 €

På veckosluten dubbla priser.

 

Historiepromenaden / Allmän guidning

Från 13-åringar till fullvuxna

Vid de allmänna guidningarna bekantar man sig med utställningarna och gör experiment vid några av utställningarnas experimentpunkter. Man kan också boka en guidning till någon av de pågående temporära utställningarna, eller också kan den skräddarsys så att den fungerar bättre t.ex. för grupper som vill få en allmän uppfattning om Teatermuseet och samtidigt prova på någon liten teaterövning.

Historiepromenaderna koncentreras noggrannare på något av teaterns delområden eller teman: teaterhistoria, skådespelararbete, scenografi, dräktplanering, ljudplanering, musikteater eller vad helst gruppen är intresserad av. Promenadens innehåll kan anpassas för olika åldrar. I Historiepromenadens program ingår även att bekanta sig med Arkadiateaterns scen och omklädningsrum – vilket innebär påtaglig teaterhistoria. Vid bokningen berättar man vad man vill att ska betonas i Historiepromenaden.

För vem: 13-åringar till fullvuxna. Gruppstorlek högst 20 personer.

Språk: Finska, svenska, engelska.

Priser:

Längd Vuxna Barn, läroanstalter, specialgrupper
1 h 150 € 80 €
1,5 h 170 € 100 €
2 h 190 € 120 €

På veckosluten dubbla priser.

 

Haku