Teatermuseet

Hela Canth

En sjudande kropp och själ

Hur underligt att vara så här fri, så gränslöst fri.
Minna Canth: Hanna (1886)

I Teatermuseet öppnas utställningen Hela Canth – En sjudande kropp och själ på Minna Canth-dagen 19.3. Tillsammans med utställningen Ny syn på Kivi som öppnades i höstas presenteras två av den finskspråkiga dramatikens och litteraturens mest betydelsefulla påverkare under tidigare år.

Hela Canth ger en ny syn på Minna Canth och hennes produktion via kroppsliga frågor. Uppfattningen om Canth är ofta att hon är ganska okvinnlig och okroppslig. Hon anses som en samhällelig amazon, som t.ex. Eino Leino beskriver som sin tids mest manliga person. Utställningen lyfter fram Canths tankar om sinnlighet, sedlighet, motion och kroppsligt välbefinnande.

Enligt Canth, som efterlyste jämställdhet, har både män och kvinnor rätt till en frisk och stark kropp. Hon ansåg att motion var nödvändig för att uppnå detta. Själv gymnastiserade hon, promenerade och prövade på olika dieter. Utställningen visar också Canths intresse för läkekonsten och sin tids sedlighetsdiskussioner. Canth följde också med dessa teman i den internationella diskussionen. Hon deltog i debatten både i sin skönlitterära produktion och med sina artiklar.

I utställningen bekantar sig besökaren med Canths liv och tankar samt den människosyn som framkommer i hennes verk. Kvinnobilden i Canths verk granskas på ett fräscht sätt, i synnerhet via den kroppslighet som presenterats på scenen.

Utställningen är en del av programmet under Minna Canths 175-årsjubileumsår. Den har förverkligats av Teatermuseet i samarbete med Helsingfors universitet, Aalto universitetet och Minna Canth sällskapet.

Utställningen är öppen för besökare 20.3.20195.1.2020.

Bild: Victor Barsokevitsch / Kuopio historiska museum

ARBETSGRUPP:

Arbetsgrupp och manuskript: Elina Aholainen, Telma Halme, Tuulia Halttunen, Laura Helander, Hanna Korsberg, Minna Maijala, Erika Piipponen, Olga Stenberg, Antti Taipale, Karoliina Vesa
Visuell planering: Amanda Hakoköngäs
Grafiskt uttryck: Emery Lane Norton
Ljus: Heikki Suomi
Produktionskoordinator: Topi Vainikainen

 

Canth175logo

 

Haku