Teatermuseet

Informations och bildtjänst

Informationstjänsten är stängt 1.10.-30.11.2021.

Teatermuseets informationstjänst svarar på förfrågningar gällande såväl museets eget material som allmänt på frågor gällande teater. Kunder betjänas per telefon och e-post, samt på plats i forskarsalen. Ifall kunden inte själv kan komma och bekanta sig med museets arkiv och samlingar, kan omfattande utredningsarbeten göras som avgiftsbelagd informationstjänst. Digitala bildkopior ur Teatermuseets arkivs fotosamling, och vid behov även av annat arkivmaterial, levereras till beställarens disposition.

Kontaktuppgifter

BESÖKSADRESS: Gumtäktsvägen 11, Helsingfors

POSTADRESS: Kuortanegatan 3 C, 00520 Helsingfors
TELEFON: 040 1922 309
E-POST: tietopalvelu @ teatterimuseo.fi

Informationstjänst

Teaterutövare, forskare och andra, som är intresserade av de utövande konstarterna, kan bekanta sig med materialet i Teatermuseets arkiv- och föremålssamlingar och handbibliotek i forskarsalen, där man även har möjlighet att lyssna på ljudupptagningar och se bildupptagningar. I forskarsalen kan besökarna själva göra sökningar i samlingsdatabasen, men man får också vägledning vid behov. Mer omfattande utredningsarbeten görs som avgiftsbelagd informationstjänst.

Man avtalar i förväg om tidpunkten för ett besök.

Bildtjänst

Teatermuseets arkiv har omfattande bildsamlingar i anslutning scenkonstens område i Finland. I arkivet finns bl.a. föreställnings-, roll- och personbilder. Många personarkiv innehåller också riktligt med fotografier.

Fortografiena i Teatermuseets arkiv står till alla kunders disposition i forskarsalen. Bildtjänsten fungerar så, att kunden avtalar i förväg om tidpunkten för besöket och kommer till forskarsalen för att bekanta sig med fotosamlingarna.

Man kan beställa bildkopior av fotografierna enligt avtal. Leveranstiden är i allmänhet sju dagar. Utnyttjaren av bilderna överlåter ett exemplar av den produkt där man använt arkivets fotografier. Efter användandet ska bildfilen förstöras.

Rätten till utnyttjande av bilderna och upphovsrätt

Teatermuseet äger inte automatiskt upphovsrätten till alla bilder i samlingarna. Tidsmässigt har fotografen oftast upphovsrättigheterna till det nyare materialet, så därför har denne också rätt att bestämma hur en bild utnyttjas. Därför kollas användningsrätten för varje enskild bild  i samband med beställningen.

Användningsrätten till bilderna är ett engångsutnyttjande per bild. Förfrågningar om priser gällande användningsrätten: tietopalvelu@teatterimuseo.fi. Användaren av bilden ansvarar för att upphovsrätts- och intimitetsskyddet respekteras (se Upphovsrättslagen)  I samband med att bilderna publiceras ska Teatermuseets arkiv och fotografens namn nämnas. Beställaren avtalar själv med fotografen om upphovrättsersättningarna.

Haku