Teatermuseet

Kabelmuseernas sommar

17.06.2022

Kabelmuseets sommar bjuder sammanlagt på åtta utställningar i tre våningar. Det finns alltså program för en hel dag och däremellan kan man njuta av restaurang Hima & Salis delikatesser.

I Hotell- och restaurangmuseet gör bildkonstnären Riiko Saikkinens konst en intervention till museets utställningar 3.6.–14.8.2022. Molotov Cocktail Happy Meal behandlar inte mat och dryck som föda utan koncentrerar sig på förpackningar, som fungerade som propaganda. Dessutom bjuder man i utställningen Smaksak på synpunkter gällande mat- och dryckeskulturen. Utställningen Tisdagsbrickan med drycker tar besökaren, med färggranna matbilder, på en smakresa till 1970-talet.

Sommarens utställningar i Teatermuseet kallar sina besökare att bekanta sig med teater och dans. ”Publiken var vild av förtjusning!” firar Finlands Nationalteaters 150 år. Djupa rörelser leder oss in på den finländska moderna dansens internationella historia. I Arkadiateatern kan du först ta en tur genom teaterhistorian och sedan, via klädlogen, träda in på scenen som stjärna i din egen unika föreställning.

Under sommaren har Finlands fotografiska museum två utställningar: Agnés Varda mitt första liv och Fotografiets paradoxer. Agnés Varda -utställningen presenterar en visionär, humoristisk och känslig fotograf, vars bilder förutspår hennes långa karriär som filmskapare. Utställningen Fotografiets paradoxer inbjuder dig att fundera över förväntningar och uppfattningar i samband med fotografier. Utställningen är en samling undersökande projekt som utmanar ”den fotografiska tanken”.

Kabelmuseerna är öppna genom hela sommaren tisdagar, samt från torsdag till söndag kl 11–18 och onsdagar kl 11–20. Måndagar är museerna stängda. Midsommarhelgen 24.–26.6 har vi också ledigt. Övriga undantag från öppettiderna är det skäl att kontrollera på museernas webbsidor. (Teatterimuseo, Hotell och restaurangmuseet, Fotografiska museet).

SOMMARENS HÄNDELSER

  • Den sista onsdagen varje månad är det fritt inträde till Kabelmuseerna kl 17-20. Under gratiskvällarna i juni har man möjlighet att i Teatermuseet följa med de öppna repetitionerna av en dansföreställning i anslutning till Ice Hot Nordic Dance-mönstringen.
  • Till Finlands fotografiska museums utställningar anordnar man varje söndag kl 13 en öppen publikguidning. Deltagandet sker med utställningsbiljetten.
  • Konstens natt erövrar Helsingfors, Kabelfabriken och även Kabelmuseerna torsdag 18.8. Då har museerna många olika slags program kl 17–21.

Haku