Teatermuseet

Konstens natt 15.8.

27.05.2019

Teatermuseet öppnar sina utställningar, experimentpunkter och scener med sina klädloger att upplevas av festfolket. Välkomna att bekanta er med, utföra och uppleva vad teater egentligen är fråga om!

Öppna är utställningarna Backstage, Arkadiateatern och Teatervinden. Backstage leder oss bakom scenen för att se vad det är fråga om i framförandet och i teatern och vad den utövande konstärens arbete är. Vid otaliga experimentpunkter får man själv göra saker, upptäcka och uppleva spänningen och glädjen i förevisandet. I Arkadiateatern får man hoppa in i skådespelarens, regissörens, dräkt-, ljus- eller ljudplanerarens kläder. I teaterns klädloge kan man byta roll och klä ut sig till sina drömmars prins, primadonna eller t.o.m. en tiger. Och på Teatervinden möter du dockteaterdockor från olika dockteaterpjäser!

Höstens specialutställningar behandlar Aleksis Kivi och Minna Canth. Utställningen Ny syn på Kivi förenar Kivis liv och produktion med världshändelserna och livet i Finland på 1800-talet. Hela Canth – en sjudande kropp och själ ger en ny syn på Minna Canth och hennes produktion via kroppsliga frågor.

Välkomna att fira Konstens natt på Teatermuseet!

 

Haku