Teatermuseet

Konstens natt 23.8.

13.08.2018

Torsdag 23.8. hålls den återkommande helsingforsiska konstens och kulturens karneval, Konstens Natt! Teatermuseet är med och öppnar sina utställningar, experimentpunkter och scener med sina klädloger att upplevas av festfolket. Välkomna att bekanta er med, utföra och uppleva vad teater egentligen är fråga om!

Öppna är utställningarna Backstage, Arkadiateatern och Teatervinden. Också specialutställningen Rum för kärlek Spelad kärlek är fortvarande öppen på Konstens natt innan det stängs för sista gången i slutet av augusti.

Backstage leder oss bakom scenen för att se vad det är fråga om i framförandet och i teatern och vad den utövande konstärens arbete är. Vid otaliga experimentpunkter får man själv göra saker, upptäcka och uppleva spänningen och glädjen i förevisandet.

I Arkadiateatern får man hoppa in i skådespelarens, regissörens, dräkt-, ljus- eller ljudplanerarens kläder. I teaterns klädloge kan man byta roll och klä ut sig till sina drömmars prins, primadonna eller t.o.m. en tiger. Och på Teatervinden möter du dockteaterdockor från olika dockteaterpjäser!

Öppna dörrar på Konstens natt 23.8. kl 1721.

Haku