Teatermuseet

Med vingar på hälarna

Finlands dans- och cirkuskonstnärer rf 80 år


Finlands dans- och cirkuskonstnärers 80-årsjubileumsutställning berättar fackförbundets historia via fotografier, föremål och scenkostymer. Utställningen vittnar om det långsiktiga arbete, som konstnärerna och Förbundet har utfört så att dansen och cirkusen, som hört till förbundet sedan år 2005, nu ses som levande och värdefulla konstformer vilkas ställning inte längre ifrågasätts.

Finlands Danskonstnärsförbund grundades 11.4.1937. Behovet av och uppgiften för ett förbund var uppenbar då det fanns ett behov att förbättra dansarnas konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska ställning. Förutom att öka konstformens anseende har fackförbundet drivit dansarnas frågor bl.a. i form av lönetariffer, stipendier samt i frågor gällande utbildning och möjligheterna att uppträda.

Cirkuskonstnärerna anslöt sig till förbundet år 2005 och år 2013 omvandlades Finlands Danskonstnärsförbund till Finlands dans- och cirkuskontnärer STST:ry

Intressant bildmaterial från såväl scen som repetitionssalar presenteras här. Förändringarna i framträdandenas och verkens estetik, liksom även förändringarna på fältet, framgår utmärkt väl genom fotografier. Här presenteras även programblad och andra dokument från gångna år samt imponerande scendräkter ur Teatermuseets samlingar.

Haku