Teatermuseet

Möten och seminarier

Du kan lätt anordna olika lyckade dagstillställningar för företag och arbetsgemenskaper i Teatermuseets fängslande utrymmen med teateratmosfär. Om du planerar ett seminarium eller möte, ett skolningstillfälle eller en rekreationsdag för arbetsgemenskapen, ta då kontakt och be om ett erbjudande!

Tillställningar kan anordnas i Arkadiateatern, som rymmer 10−80 personer, i Backstage-utställningen, i salen för temporära utställningar eller i hela museet. Teatermuseets kreativa atmosfär erbjuder en inspirerande arbetsmiljö för möten och konferenser.

Teatermuseet erbjuder också olika program för att lätta upp en seminariedag eller som innehåll för en hel tyky/tyhy-dag. Snabbris är en skräddarsydd improvisationsstund, där alla för en stund får kasta sig in i teaterns värld. De tyky-program som museet erbjuder presenteras här.

I museets lokaliteter finns bl.a. ljudanläggningar, en stor filmduk för projiceringar och ett öppet wlan-nät. Vi planerar tillfället tillsammans med er och skräddarsyr det så att det blir en så bra helhet som möjligt.

Närmare info och begäran om erbjudanden:
Be att vi tar kontakt på blanketten
Meri Eerola
fornamn.efternamn@teatterimuseo.fi eller juhlapalvelu@teatterimuseo.fi
040 1922 303

Haku