Teatermuseet

Musikfynd i forskarssalen

26.11.2018

I början av november hittade vi i Teatermuseets forskarsal en bit musikteaterhistoria, då informationstjänstens kund, musikbibliotekarien Heikki Poroila i en hög med noter kände igen kompositören Erkki Melartins egenhändiga partiturmanuskript till Eino Leinos skådespel Meiram. Man har visserligen känt till existensen av kompositionerna, och en del noter finns också i andra arkiv, men en del har endast funnits nämnda i historieböckerna. Ouvertyren har t.ex. varit försvunnen. Eller, som vi nu vet, bevarad, men oidentifierad av Teatermuseet bland noterna i Viipurin Näyttämös samlingar. Vi låter nu Heikki Poroila, som identifierat partituren själv berätta närmare om sitt fynd!

Erkki Melartin”Erkki Melartins musik till Eino Leinos pjäs Meiram (skrevs 1898 eller 1899 och publicerades i ny version 1905 i samlingen Naamioita I) kom till på besällning av österbottniska studenter. Pjäsen skulle uppföras vid ett lotteri i februari 1899 och Melartin komponerade för detta ändamål fyra solosånger, tre körsånger och två danser. Den gången förblev pjäsen dock ospelad, men Melartin sände de sånger, som han tyckte var lyckade, till en förläggare som solosångsversioner. Vi känner dem nu som Mirjams sånger I och II.
Meirams historia fick en fortsättning då Suomalainen Maaseututeatteri, som leddes av Kasimir Leino, beslöt att ta upp pjäsen på sin repertoar. I december 1901 orkestrerade Melartin den ursprungliga musiken och komponerade ännu i februari 1902, förmodligen ombedd av Kasimir Leino, en lång ouvertyr (”Idyll”), som inte hann med i de första föreställningarna.

Föreställningen hade premiär i Viborg 8.1.1902. Man gjorde i förväg reklam för pjäsen och Melartins musik i Wiipurin Sanomat och efter premiären fick den en berömmande recension. Pjäsen blev dock inte en så stor framgång som säkert både Kasimir Leino och Melartin hade hoppats. Efter två föreställningar i Viborg gav man föreställningar i Björneborg 12.3.1902 och Åbo 12.12.1902, varefter pjäsen utgick från repertoaren. Från senare år känner man till några tillfälliga föreställningar, snarast förverkligade med amatörer.

Materialet gällande Meiram i Viipurin Näyttämös samling (TeaMA1344), som nu hittats i Teatermuseets arkiv innehåller kompositörens egenhändiga partitur av den på nytt orkestrerade musik som komponerats år 1899 samt partituret till den ouvertyr som komponerades 1902, även det som Melartins egenhändiga manuskript. Dessutom finns ett pianopartitur gjort av en kopist samt orkesterns utskrivna stämmor.

Melartin, Meiram


Meiram har tidigare bara indirekt varit känd som en helhet, eftersom de manuskript som bevarats annanstans bara har täckt en del av den musik Melartin komponerat. Tack vare Teatermuseets material finns scenmusiken på ca etthundra partitursidor nu tillgängliga för forskare och utövare i den form som kompositören själv avsåg. Manuskriptmaterialet hittades delvis av en slump i samband med andra utredningar, men det avgörande var att man av Viipurin Näyttämös notsamling hade uppgjort en alfabetisk lista över namnen på pjäserna. Tack vare denna lista var det möjligt att be om material för närmare undersökning och göra det fynd man nu talar om.

Heikki Poroila
Texten är förkortad och sänd för översättning, den ursprungliga längre finskspråkiga texten finns här.

Melartin, partituurin loppu


Vi tackar Heikki Poroila för uppgifterna, texten och framför allt för identifieringen av materialet!

Heikki Poroila
FM, musikbibliotekarie (pensionerad), författare av faktalitteratur, amatörforskare.
Publicerat en förteckning över Erkki Melartins verk år 2016 (Finlands musikbiblioteksförening), vars nätversion hittas här. (senast uppdaterad 12.12.2017).
Fungerar som sekreterare och kassör för Erkki Melartin-seura ry. Han har även uppgjort förteckningar över Selim Palmgren (2014) och Oskar Merikanto (1994, reviderad upplaga färdig 2018).

Teaterutövare, forskare och andra intresserade av scenkonst kan bekanta sig med Teatermuseets arkiv- och föremålssamlingsmaterial och handbibliotek i forskarsalen, där det också är möjligt att lyssna på ljudupptagningar och se bildinspelningar. Forskarsalens besökare kan själva göra sökningar i samlingsdatabasen, men vid behov får man anvisningar om hur den används. Man avtalar i förväg om besökstidpunkt: tietopalvelu@teatterimuseo.fi, 040 1922 309.

Bilder:
Erkki Melartin, bild på postkort Paul Heckscher, utdrag ur Erkki Melartins partitur till Meiram (TeaMA 1344). Teatermuseets arkiv.

 

Haku