Teatermuseet

Nationalbibliotekets insamling till dess webbarkiv

Sommarevenemangens webbinnehåll vebaras i Nationalbibliotekets webbarkiv

Nationalbiblioteket samlar in webbinnehåll över inhemska sommarevenemang till det finska webbarkivet ”Coronasommarens minnen bevaras”. På vilket sätt märks undantagstillståndet i anordnandet av sommarevenemang, har det uppstått nya slags föreställningar och evenemang, sker evenemangen på distans, har man inhiberat evenemnang? Teatermuseet uppmuntrar verksamma inom branschen att tipsa om material till insamlingen.

Vad samlar man in?

Önskat webbinnehåll gäller sommarens evenemang, material över antingen förverkligade eller inhiberade evenemang, t.ex.föreställningsupptagningar publicerade på nätet, meddelanden på organisationernas egna nätsidor och offentliga kanaler på sociala medier. Även mem, bloggar, bilder, videor, händelser och hashtaggar är ur insamlingens synpunkt intressant innehåll.

Hur samlar man in och hur kan jag komma med?

Du kan tipsa om ditt eget innehåll på Nationelbibliotekets nätblankett.

Med en blankett kan man sända in flera svar. Avskilj länkarna med kommatecken eller skriv varje länk/svar på egen rad. Observera att det t.ex. vore viktigt att en föreställnings- eller annan upptagning länkad från en annan sida läggs till som en egen länk. I webbarkivet kan man inte lagra livestream eller dess chatdiskussioner.

Tips om webbinnehåll att lagra tas emot till 16.8.2020.

 

Tilläggsuppgifter:
Nationalbiblioteket, Sanna Haukkala, tfn: 02941 44331, e-post: vapaakappale@helsinki.fi

Länk till webropol-blanketten (endast på finska): https://webropol.com/s/kansalliskirjasto-kesakerays2020

Du kan berätta om bakgrunden till det webbinnehåll du tipsat om, i den enkät som Teatermuseet riktar till professionella inom scenkonsten.

Det finska webbarkivet och lagringen av webbmaterial

Nationalbiblioteket har från år 2006 lagrat inhemska webbplatser i sitt webbarkiv. I den årligen förverkligade Suomi-insamlingen lagrar man ett tvärsnitt av finska webbsidor som slutar på .fi och .ax. Förutom denna insamling gör Nationalbiblioteket temainsamlingar i anslutning till i förväg begränsade ämnen och materialtyper. Lagrat webbmaterial står till förfogande på arbetsstationer med friexemplar, som finns i friexemplarsbibliotek, Riksdagens bibliotek och Nationella audiovisuella institutet. Lagrat material kan i enlighet med upphovsrättslagen endast användas vid arbetsstationer med friexemplar, men det finska webbarkivets register finns på adressen https://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi

Verksamheten grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007).

Haku