Teatermuseet

Nutidsdokumentationsprojektet om scenkonstens vardag fortsätter!

08.01.2019

Förra våren samlade Teatermuseet in material om vardagen för professionella dräktskapare i projektet Dräktdag 2018. Vi fick till stånd några fina helheter och nu fortsätter vi vårt nutidsdokumentationsprojekt och utvidgar det till scenplaneringen i sin helhet.

Är du professionell inom scenplanering? Scenograf, ljusplanerare, videoplanerare? Hurdant är ditt arbete, vad hör till din vardag? Som professionell har du den bästa uppfattningen om vad som är viktigt att bevara av ditt arbete.

Genom att delta i nutidsdokumentationsprojektet skriver du din egen yrkesgrupps och konstforms historia. Vi tar också fortsättningvis emot material gällande arbetet med dräkter.

Materialet kan vara fotografier, videodagböcker, intervjuer eller text. Man kan dokumnentera en dag eller ett arbetsskede eller hela processens planering fram till premiär och därefter.

Färdigt dokumentationsmaterial sänds till Teatermuseet före Världsteaterdagen (27.3.2019). Man kan läsa mer om projektet på Nutidsdokumentationsprojektets webbsida (på finska).

Tilläggsuppgifter:
Eeva Mustonen, arkivarie, tfn 040 1922 308, eeva.mustonen@teatterimuseo.fi
Sanna Brander, amanuens (föremålssamlingarna), tfn 040 1922 307, sanna.brander@teatterimuseo.fi

 

Haku