Teatermuseet

Ny syn på Kivi

Vem var Aleksis Kivi, och vad vet vi om honom? Fortsättningsvis är den rådande föreställningen om Kivi bilden av en sjuklig och missuppfattad författare som avlidit alldeles för ung, en uttolkare av finnens djupaste känslor. Genom många undersökningar har nya, och till en del även motstridiga synpunkter på Kivi öppnat sig, men den bild som fastnat i minnet och som både statyn utanför Nationalteatern och den bild, som har ritats efter hans dödsmask och mångfaldigats i stor utsträckning, ännu visuellt befäster, försvinner inte.

Vi vill uppdatera Aleksis Kivi och hans produktion i förhållande till vår tid och presentera honom på olika sätt också för nya generationer. Genom att berätta om Kivis person, verk och bakgrunden till dessa, samt livet i 1860-talets Helsingfors försöker vi förmedla en ny bild av honom.

Visst dog Aleksis Kivi ung, men inte så mycket yngre än vad som förväntningarna på männens livslängd i medeltal var på den tiden. Han var sjuk, och hans liv var inte lätt. Men trots det var han framför allt en begåvad, målmedveten, bildad författare, som följde med sin tid och som under drygt tio år hann skriva en omfattande och mångsidig produktion. Kivis texter framförs fortlöpande på finska scener. Också i dag är Aleksis Kivis bild av människan igenkännbar och sann.

Utställningen består av fyra olika delar. I en av dem går vi, via finska teateradaptioner, igenom Kivis produktion. Ett rum är tillägnat Sju bröder, ett annat den inhemska teaterhistoriens mest uppförda verk. Kivis person och livsskeden har placerats i ett utrymme där besökaren kan förflytta sig till 1800-talet som en inbillad rollfigur och bekanta sig med Kivis liv och tid på det sättet. I den sista delen har vi samlat utdrag ur film- eller teaterupptagningar från tio årtionden. Upptagningarna är verk, som är adapterade av Kivis verk eller vilkas utgångspunkt är biografisk med Kivi själv i huvudrollen.

Ny syn på Kivi är öppen t.o.m. 5.1.2020.

ARBETSGRUPP
Manuskript: Heini Räsänen, Raija-Liisa Seilo, Vesa Tapio Valo
Visuell planering: Tuomas Lampinen
Ljusplanering: Kalle Ropponen
Grafisk planering: Mia Kivinen
Teknisk planering och förverkligande av AI-tillämpningen: Aku Meriläinen
Artiklar i publikationen: Pekka Niemelä, Pentti Paavolainen, Riitta Pohjola-Skarp, Vesa Tapio Valo
Produktionskoordinator: Topi Vainikainen

 

Kullervo-luonnos

Matti Warén: Kullervo, skiss till Finlands Nationalteater 1934. Teatermuseets samlingar. © Kuvasto 2018.

Haku