Teatermuseet

Ny syn på Kivi -utställningen öppnas den 10.10.

03.10.2018

I Teatermuseet öppnas på Aleksis Kivi-dagen 10.10. en utställning om Kivi och dramatiseringarna av hans verk. Vem var Aleksis Kivi och vad vet vi om honom? Vi vill uppdatera Aleksis Kivi och hans produktion i förhållande till vår tid och presentera honom på olika sätt också för nya generationer. Genom att berätta om Kivis person, verk och bakgrunden till dessa, samt livet i 1860-talets Helsingfors försöker vi förmedla en ny bild av honom.

Tyvärr är den rådande uppfattningen om honom fortsättningsvis bilden av en sjuklig och missförstådd författare, som dog alldeles för ung, en tolk av folkets djupaste känslor. Nyare forskning har öppnat olika slags, även motstridiga synvinklar på Kivi, men den alltför dystra uppfattningen försvinner inte. Visst dog Aleksis Kivi ung, men inte så mycket yngre än vad som förväntningarna på männens livslängd i medeltal var på den tiden. Han var sjuk, och hans liv var inte lätt. Men trots det var han framför allt en begåvad, målmedveten, bildad författare, som följde med sin tid och som under drygt tio år hann skriva en omfattande och mångsidig produktion. Kivis texter framförs fortlöpande på finska scener. Också i dag är Aleksis Kivis bild av människan igenkännbar och sann.

Läs mera om utställningen här.

Haku