Teatermuseet

Nya adresser / Forskarsalen öppnas i november

13.09.2018

Teatermuseets administrationen, samlingarna och forskarsalen har flyttat till Vallgård i Helsingfors. Utställningarna och teaterpedagogiken finns fortfarande i den gamla, bekanta adressen på Kabelfabriken.

Forskarsalen öppnas i den nya adressen i början av november. Forskarsalen och informationtjänsten betjänar på vardagarna under normala kontorstider. Man avtalar i förväg om tidpunkten för ett besök. Förfrågningar: Pälvi Laine, 040 1922 309 / tietopalvelu@teatterimuseo.fi.

Teatermuseets kontaktuppgifter:

UTSTÄLLNINGAR OCH TEATERPEDAGOGIK
- Besöksadress: Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, Helsingfors
- Postadress: Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 / 73, 00180 Helsingfors
- Utställningsinfo: tfn. 040 1922 300
- Bokningar av gruppbesök: tfn. 040 1922 320 (ti o. fre kl 10–12 , ons. kl 14–16) varaukset@teatterimuseo.fi
- Festservice: tfn. 040 1922 303, juhlapalvelu@teatterimuseo.fi

INFORMATIONSTJÄNST OCH FORSKARSALEN
- Besöksadress: Gumtäktsvägen 11
- Postadress: Kuortanegatan 3 C, 00520 Helsingfors
- Informationstjänst: 040 1922 309, tietopalvelu@teatterimuseo.fi

ADMINISTRATION OCH SAMLINGAR
- Besöksadress: Kuortanegatan 3 C, 2. vån.
- Postadress: Kuortanegatan 3 C, 00520 Helsingfors
- Tfn: 040 1922 310 (må–fre klo 9.30–16), teatterimuseo@teatterimuseo.fi

Personalens kontaktuppgifter

Haku