Teatermuseet

Öppna dörrar på Konstens natt

24.08.2017

Vill du stå i rampljuset?
Har du öga för dräktplanering?
Eller har du visioner om ljus?

Torsdag 24.8. hålls den återkommande helsingforsiska konstens och kulturens karneval, Konstens Natt! Teatermuseet är med och öppnar sina utställningar, experimentpunkter och scener med sina klädloger att upplevas av festfolket. Välkomna att bekanta er med, utföra och uppleva vad teater egentligen är fråga om!

I vårt program på Konstens natt har vi en öppen lektion i argentinsk tango kl 17-18. Där kan man delta också om man aldrig tagit ett enda tangosteg, och lika väl passar riktiga tangokaveljerer med på golvet. Man behöver inte anmäla sig, det är bara att sticka sig in!

Öppna dörrar på Konstens Natt 24.8. kl 1721.

Haku