Teatermuseet

Principerna för tryggare utrymmen

Vi godkänner inte diskriminering och trakasserier i museet. Vi har alla ansvar för utrymmenas säkerhet och påverkar den genom vårt agerande. Vi skapar en uppmuntrande och trygg atmosfär och har alla omsorg om varandra.

Vi gör inga antagen om någons kultur, kön, sexualitet, hälsa eller funktionsförmåga. Var och en definierar detta själv och talar av egen erfarenhet, inte för någon annan.
Vi använder så förståeligt och klart språk som möjligt.

Vi ger alla plats att förverkliga sig själva med respekt för andra. Vi strävar efter att utrymmena ska vara så tillgängliga och jämställda som möjligt, och att alla i enlighet med sina möjligheter kan komma med och uppleva och delta i museets utställningar.

Ifall någon situation känns otrevlig, berätta det för oss. Vi ingriper vid otillbörligt uppträdande och stöder dig. Du kan sända respons också i efterskott och anonymt.

Vi gör alla fel ibland. Då vi agerat felaktigt tar vi ansvar för det, ber om ursäkt och omarbetar våra verksamhetssätt.

Vi respektar också andras privatliv. Ifall du tar fotografier, försäkra dig om att det är ok för alla som syns på bilden.

 

Haku