Teatermuseet

Projektet Kohtaamisia avslutas med en fest!

26.11.2018

Tetermuseets och Maria Baric Companys gemensamma projekt Kohtaamisia (Möten) närmar sig sitt slut. Kvar finns ännu några workshops och avslutningsfesten, där man samtidigt firar en ny början – den Kulturkvarn som öppnas i Kvarnbäcken.

Det treåriga projektet Kohtaamisia har rotat sig i det mångsidiga kulturutbudet i östra Helsingfors och nått tusentals invånare i olika ålder och med olika bakgrund i detta område. Inom ramen för projektet har man anordnat en mängd begivenheter, föreställningar samt verkstäder och på så vis kommit in i gemenskapen och nära människorna.

Projektet Kohtaamisia har varit en del av det nätverk med kulturprojekt som Helsingfors stad understöder i form av Helsingfors-modellen. Teatermuseets och Maria Baric Companys gemensamma målsättning har varit att balansera och mångfaldiga stadsdelarnas konst- och kulturutbud. I projektet Kohtaamisias avslutningsverkstäder fördjupar vi oss i maskteater och utarbetar roliga föreställningar i pepparkaksdoftande lillajulstämning. Verkstäderna anordnas under Kulturkvarnens öppningsveckor i november-december 2018 och de leds av Teatermuseets teaterpedagoger och konstnärerna vid Maria Baric Company. (Mer om begivenheterna http://kulttuurimylly.com/)

Trots att projektet håller på att ta slut, fortsätter vårt samarbete. Vi planerar redan nytt, men först ska vi fira projektet Kohtaamisia!

Haku