Teatermuseet

Publikerfarenheter under coronatiden

Enkät och insamling av fotografier för scenkonstens publik

Undantagstillståndet på grund av coronapandemin avbröt i praktiken all föreställningsverksamhet inom scenkonsten i mars 2020. Scenkonstfältet reagerade snabbt på situationen och tog i bruk nya verksamhetssätt och medel. Produktioner har flyttats att förverkligas på webben och plattformar på sociala medier. Man har streamat föreställningar, upptagningar har öppnats att fritt tittas på, sagor och berättelser har gjorts till hörspel och man har t.o.m. förverkligat nya premiärer på webben. Teatermuseet lagrar scenkonstens professionellas verksamhet och känslor, men även publikens erfarenheter intresserar.

Vi vill lagra publikens minnen och tankar om coronavåren i museets arkiv. Hur känns det att följa med teater, dans, cirkus eller annan scenkonst från hemmasoffan? Känns en föreställning som en föreställning? Låter teatern, ser den ut som, doftar den som teater? Vad fungerar, vad saknar du, hur inverkade coronatiden på dig som scenkonstpublik?

Svara på frågorna och berätta om din coronatid som åskådare. Vi samlar också in fotografier från hemmasalonger.
 

Gå till enkäten


Genom att svara på enkäten eller sända in annat material i anslutning till enkäten ger du samtidigt ditt samtycke till att materialet införlivas i Teatermuseets samlingar och att vi får använda materialet på sätt som nämnts på enkätblanketten. Kom ihåg att ifall det på fotografier förutom du själv även förekommer andra identifierbara personer, eller fotografen är någon annan än du själv, ska du be om lov också av dessa personer att få donera och publicera bilden.

Tilläggsinfo:
Samlingsassistent Inka Keränen, museoassistentti@teatterimuseo.fi, 0401922 314

 

Haku